Dočasné dopravné obmedzenia pri parkovaní

Vážení návštevníci,
 
ešte skôr než sa naplno rozbehne naša 103. divadelná sezóna, radi by sme vás informovali o aktuálnom stave rozsiahlych rekonštrukčných prác v bezprostrednom okolí divadla a niekoľkých zmenách, ktoré vás pri návšteve divadla čakajú.
 
⁃ Príjazdová cesta k divadlu aj naše parkovisko majú aj naďalej status staveniska a stále na nich prebiehajú dokončovacie práce. Z dôvodu vašej bezpečnosti vás preto prosíme o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v týchto priestoroch.
⁃ Vjazd na príjazdovú cestu k divadlu bude až do ukončenia prác regulovaný pracovníkmi SBS, riaďte sa preto ich pokynmi.
⁃ Parkovanie na parkovisku za novou budovou SND bude možné len po preukázaní sa vstupenkou na aktuálne predstavenie, a to jednu hodinu pred jeho začiatkom.
⁃ Parkovací čas vám vyprší o polnoci daného večera, následne sa naše parkovisko na noc uzatvára, nezabudnite preto parkovisko včas opustiť.
⁃ Vzhľadom na aktuálne stále obmedzené parkovacie kapacity by sme vás radi povzbudili, aby ste pri návšteve divadla zvážili aj alternatívne možnosti dopravy – taxi, mestskú hromadnú dopravu, prechádzku či parkovanie v priľahlých parkovacích domoch.
 
Ďakujeme za vašu trpezlivosť. Všetky obmedzenia sú dočasné a my usilovne pracujeme na tom, aby ste čím skôr mohli opäť s čo najväčším komfortom navštevovať naše predstavenia.
 
Tím SND