János Kovács

János Kovács

Gastdirigent

Dirigovanie študoval u Andrása Kórodiho na Lisztovej hudobnej akadémie v Budapešti. Od roku 1976 pôsobil ako dirigent a od roku 1987 šéfdirigent Maďarskej štátnej opery v Budapešti. Okrem toho bol v rokoch 1979–81 asistentom dirigenta na Bayreuthskom festivale. V roku 2001 sa stal prvým dirigentom Maďarskej filharmónickej spoločnosti. V rokoch 2003 a 2006-07 bol poverený vedením Maďarskej štátnej opery. Okrem pôsobenia na prvej scéne v Maďarsku treba spomenúť aj jeho pôsobenie na poste prvého dirigenta Slovinskej filharmónie v Ljubljani, kde naštudoval symfonicke diela klasicistickej a romantickej literatúry ako i diela klasikov 20. storočia. V roku 2002 sa stáva stálym hosťom Tokyjskej filharmónie a od roku 2008 prvým hosťom tohto významného hudobného telesa. V roku 2007 je menovaný prvým dirigentom budapeštianskej opery a od sezóny 2014-15 preberá aj umelecké vedenie Orchestra Maďarského rozhlasu. János Kovács je jedným z najvýznamnejších maďarských dirigentov súčasnosti, zaslúžilý umelec (1996), laureát prestížnej Kossuthovej ceny (2001). Naštudoval nespočetné množstvo operných titulov, z ktorých treba spomenúť Wagnerovho Lohengrina, Majstrov spevákov Norimberských, Pucciniho Turandot, Šostakovičovu Lady Macbeth Mcenského okresu, Verdiho Macbetha, Nabucco a Falstafa, Straussovho Gavaliera s ružou a mnoho ďalších. Účinkoval v mnohých krajinách v Európe a zámorí. V Európe i zámorí je uznávaný ako špecialista na hudbu a operu 20. storočia a diela Richarda Wagnera. Bratislavskému divákovi sa predstavil nevšedným naštudovaním bartókovského večera Drevený princ a Hrad kniežaťa Modrofúza.

Predstavenia

Musikalische Einstudierung