Luisa Albrechtová

Luisa Albrechtová

Sopran

Sopranistka Luisa Albrechtová sa narodila v Prahe a vyštudovala operný spev – najskôr na Hudobnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe u prof. N. Kniplovej, následne na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u prof. R. Hansmanna. Neskôr absolvovala hudobno-dramatické štúdium na Viedenskej univerzite. Vzdelanie si rozšírila štúdiom kulturológie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Luisa Albrechtová sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodných speváckych súťažiach v Nemecku, vo Veľkej Británii a v Rakúsku, na ktorých jej boli udelené mnohé ceny. Vo svojom opernom repertoári má významné roly mladodramatického sopránového odboru v operách W. A. Mozarta (Figarova svadba, Don Giovanni, Čarovná flauta), G. Pucciniho (Turandot, Bohéma, Sestra Angelika) a G. Verdiho (Don Carlos, Trubadúr) i úlohy klasického operetného žánru (Netopier od J. Straussa, Veselá vdova od F. Lehára či Grófka Marica od E. Kálmána). Luisa Albrechtová pravidelne koncertuje v Európe, Japonsku, USA či na Taiwane. Spolupracovala s mnohými hudobnými telesami ako Philharmonic Orchestra Philadelphia, San Diego Philharmonic Orchestra, Filharmonia Wrocławska, Malta Philharmonic Orchestra, Wiener Mozart Orchester, Haydn Sinfonietta Wien, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů v Zlíne, Štátna filharmónia Košice a s mnohými ďalšími.