Divadlo s ľudskou tvárou – výstava venovaná 50. výročiu Pražskej jari

Výstava sprítomňuje významné tvorivé pohyby a výnimočné inscenácie v slovenskom profesionálnom divadle šesťdesiatych a začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia. Dokumentačne prezentuje tvorbu divadiel, ktoré využili politické uvoľnenie šesťdesiatych rokov na tvorbu kultových inscenácií, diel, ktoré priamo či nepriamo reagovali na okupáciu spojeneckých vojsk v auguste 1968. Otvára tiež tému, ako tieto udalosti a okolnosti ovplyvnili osudy viacerých slovenských divadelníkov.

Divadelný život sa počas šesťdesiatych rokov pod vplyvom politického uvoľňovania vyznačoval výrazným tvorivým rozmachom predovšetkým mladých tvorcov, odkrývaním citlivých tém, hľadaním nových foriem a žánrov divadla a väčším otváraním sa západnému divadlu. Na konci päťdesiatych rokov začali hýbať českým divadelným prostredím najmä divadlá označované ako malé javiskové formy. Tie sa vedome programovo tvorbou „odlišovali“ od veľkých profesionálnych divadiel. Ohlasy týchto divadelných prúdov sa prejavili aj na Slovensku, najmä v tvorbe Milana Lasicu a Júliusa Satinského či Radošinského naivného divadla. Vznikol aj prvý profesionálny kabaretný súbor – bratislavská Tatra revue.

Igor Lembovič, zakladateľ a režisér Divadla poézie, inicioval adaptovanie bývalého pivničného Bristol baru na Sedlárskej ulici na divadelný priestor. Ten neskôr pod názvom Divadlo na Korze zohral mimoriadne významnú úlohu v bratislavskom divadelnom živote. Okrem iných spomeňme aj najvýznamnejšieho predstaviteľa americkej beatnickej generácie Allena Ginsberga, ktorý počas svojho pobytu v Československu navštívil aj Bratislavu.

Výrazný tvorivý pohyb a záujem o absurdnú dramatiku zaznamenalo aj komorné divadlo Malá scéna SND, ktoré vzniklo v roku 1962 ako priestor pre tvorbu komorných hier, malých dramatických pásiem a javiskových foriem. Bratislavský divadelný život obohatilo aj Divadlo pantomímy, ktoré po školení u Emila Františka Buriana formoval mím Milan Sládek spolu s režisérom a školeným tanečníkom Eduardom Žlábkom.

Augustové udalosti roku 1968 zasiahli do života viacerých slovenských divadelníkov. Výstava ponúka pohľad na niektorých z nich vďaka dochovaným dokumentom v archíve Divadelného ústavu. Tieto materiály približujú spôsob, akým niektorí divadelníci aktívne vstupovali do verejného priestoru svojimi osobnými občianskymi a odbornými názormi.

Vernisáž výstavy Divadlo s ľudskou tvárou pripravil Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným divadlom a uskutoční sa 13. septembra 2018 o 17.00 hod. v priestoroch foyeru Činohry SND. Autorom výstavy je Martin Timko, grafické riešenie pripravila Mária Čorejová.

Date from: 
13.9.2018
Date to: 
8.10.2018
Location: 
v priestoroch foyeru Činohry SND
Author: 
Martin Timko