DÔLEŽITÝ OZNAM V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

Na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla Petra Kováča, v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19, sa s platnosťou od dnešného dňa 9. marca 2020 do odvolania rušia všetky predstavenia v historickej aj novej budove SND.
 
Prosíme, aby návštevníci, ktorí majú zakúpené vstupenky na predstavenia, požiadali o vrátenie vstupného písomne e-mailom na adrese rezervacie@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a k žiadosti priložili naskenované vstupenky na refundáciu. Na žiadosti návštevníkov budeme postupne odpovedať.
Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.
 
Ďalšie informácie poskytneme operatívne a budú zverejnené na internetovej stránke SND www.snd.sk.
 
Vaše SND