Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka: „Spomienky na leto III.“

Vstup zadarmo
Výstavy si môžete pozrieť hodinu pred predstavením podľa aktuálneho programu.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka sa predstavuje dielami svojich klientov, ktoré boli vytvorené počas arteterapeutických stretnutí. Arteterapia – liečba výtvarným umením podporuje rozvoj citového vývinu, jemnej a hrubej motoriky. Výstava ktorá nesie názov „SPOMIENKY NA LETO III.“ je tvorená formou adaptívnej arteterapie. Ide o metódu kde je potrebná asistencia terapeuta pri samotnej tvorbe, nakoľko autormi sú ľudia s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím.

 

 

 

 

Kurátor: 
Katarína Ivančíková
Dátum od: 
7.9.2016
Dátum do: 
31.12.2016
Miesto výstavy: 
4. NP strana Opery a Baletu