Druhá trúbka v skupine Trúbok

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie miesta v orchestri Opery SND na post
 
Druhá trúbka v skupine Trúbok
 
s nástupom od 1. 3. 2024.
Konkurz sa uskutoční dňa 26.02. 2024 o 10.00
v novej budove SND na Pribinovej 17, 819 01 Bratislava.
 
Minimálne požadované vzdelanie je absolutórium konzervatória (akceptuje sa aj iný typ dokladu o ukončení štúdia zo strednej odbornej školy s príslušným odborom mimo územia SR) alebo prebiehajúce štúdium na vysokej škole v danom odbore. Písomné prihlášky s krátkym umeleckým životopisom, fotokópiou najvyššieho ukončeného hudobného vzdelania a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte do 16.02. 2024 na adresu:
 
Mgr. art. Kristián Tóth – kancelária kolektívnych telies,
Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava,
alebo e-mailom na adresu konkurzy.opera@snd.sk
 
Podmienky konkurzu:
 J. Haydn: Koncert pre trúbku Es Dur prvá časť s kadenciou a druhá časť (koncert je možné hrať len na trúbku v B ladení)
 Skladba podľa vlastného výberu
 hra z listu.
 
V prípade záujmu o poskytnutie korepetítora je nutné túto požiadavku uviesť v prihláške. Uchádzači si môžu na svoje náklady zabezpečiť vlastný klavírny sprievod. Nástupný plat od 1 530 € + umelecké ohodnotenie + 1 týždeň dovolenky nad rámec zákona.