Emisia striebornej zberateľskej euromince a poštovej známky

Významné výročie erbovej divadelnej inštitúcie budú pripomínať aj dva umelecké artefakty – pamätná eurominca a známka, ktoré potešia numizmatikov aj filatelistov. A nielen ich.

K 100. výročiu Slovenského národného divadla vyhlásila Národná banka Slovenska v novembri 2018 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 €.

Do súťaže bolo predložených desať výtvarných prác od desiatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila vo februári 2019. Odborná komisia odporučila prvú cenu udeliť a realizáciu výtvarného návrhu zveriť autorovi Mgr. art. Petrovi Valachovi.

Komisia v návrhu ohodnotila jednoznačné obsahové vystihnutie zadanej témy. Výtvarné vyznenie averzu sa zakladá na frontálnom zobrazení architektúry historickej budovy SND. Centrálny kompozičný motív reverzu tvorí autentické logo SND, ktoré je od ostatnej plochy mincového poľa oddelené rámovaním. Autor preferoval pokojný kompozičný rytmus averzu i reverzu, takže celok vyznieva racionálne a vyrovnane.

Druhú ani tretiu cenu komisia neudelila. Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali akad. soch. Ivan Řehák, Barbora Houfová a Radek Houf (za spoločný návrh), Miroslav Rónai, PhDr. Kliment Mitura a akad. soch. Michal Gavula.

Výtvarník Peter Valach v súčasnosti žije a tvorí v Trenčíne. V telefonickom rozhovore sa zdôveril, že prihlásenie do súťaže na návrh mince k storočnici SND nebola náhoda.

Peter Valach je veľký fanúšik divadla a pravidelne ho navštevuje. Teraz azda ešte intenzívnejšie, ako keď žil v Bratislave. Najradšej má Činohru SND. Ako výtvarník si, samozrejme, okrem ocenenia hereckých výkonov všíma aj scénu, osvetlenie a ďalšie detaily, ktoré „bežnému oku“ možno uniknú. On si ich uvedomuje a sám pre seba hodnotí.

Historická budova SND, ktorú zobrazil na minci, je preňho symbolom divadla, všeobecne známym širokej odbornej aj laickej verejnosti. Logo SND použil ako základný, všeobecne známy symbol a jeho jednoduché tvary doplnil ďalšími univerzálnymi symbolmi – maskami tragédie a komédie.

Pamätnú mincu razí Mincovňa Kremnica, š. p., ktorej už vyše sedem storočí vďačíme za „kovové“ platidlá.

Slovenská pošta poteší filatelistov poštovou známkou s nominálnou hodnotou 0,65 €. Autorkou výtvarného návrhu známky a obálky prvého dňa je výrazná osobnosť súčasnej slovenskej knižnej ilustrácie a grafiky Daniela Olejníková, ktorá je v slovenskej známkovej tvorbe debutantkou.

„Pri tvorbe návrhov k emisii známky pri príležitosti 100. výročia založenia SND som vychádzala z historických fotografií, ktoré som si mala možnosť pozrieť v archíve divadla,“ hovorí Daniela Olejníková. „Hľadala som najmä materiály z prvých rokov existencie SND a teatrálne pózy postáv sa preniesli do hlavného motívu známky. Nad rozsvieteným starým divadlom žiaria hviezdy činohry, opery a baletu. Grafiky majú hrubé zrno, v ktorom zanikajú detaily. Dôraz som totiž chcela dať na svetlo.“

Autorka výtvarného návrhu striedala tiež rôzne možnosti pohľadov na divadlo. Kým pri motíve známky hľadíme na vchod do historickej budovy, pri obálke prvého vydania sa pozeráme do hľadiska na úrovni hercov – teda z javiska. Na pamätnom liste sa zase otvára celkový pohľad na scénu, orchester aj obecenstvo.

„Pri príležitostných pečiatkach som vybrala jeden motív z exteriéru – detail zo strechy budovy a motív lipového listu, ktorý sa nachádza v logu SND, a jeden z interiéru – zvláštnu „kukaňu“ pre šepkárky, ktorú som našla na niekoľkých fotografiách z dávnych čias,“ hovorí výtvarníčka. „Má podobu lastúry, na ktorej je mužská tvár s teatrálnou, veľmi expresívnou grimasou. Na neskoršie datovaných fotografiách scény som ju už nenašla. Zdá sa, že sa ‚prepadla,‘ v čase.“

Prvý deň predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 € a poštovej známky v nominálnej hodnote 0,65 € sa uskutoční 28. februára 2020 o 14.00 h v novej budove SND.