Blog

Ako ich nepoznáte
Publikované dňa: 10.06.2019

Milujem pocit slobody

Ako ich nepoznáte
Publikované dňa: 10.06.2019

Od aktuálneho čísla otvárame rubriku, ktorú sme pracovne nazvali Z inej strany. Radi by sme vám v nej postupne predstavovali hercov, operných sólistov, tanečníkov, jednoducho mnohých umelcov, členov SND, ktorí majú popri svojej profesii vo svetlách rámp aj zaujímavé záľuby.

Jacques Offenbach, Ľudovít II. a pátranie po kameni
Publikované dňa: 15.05.2019

Pár ďalších úvah o Hoffmannových poviedkach

Pred mesiacom som sa v Portáli pokúsil načrtnúť obraz o tom, aké inscenačné možnosti ponúka prapodivná Offenbachova opera Hoffmannove poviedky. Pre tých, ktorí toto predchádzajúce číslo nemali v rukách, len zhrniem základnú myšlienku svojho príspevku: že totiž Hoffmannove poviedky ponúkajú také široké spektrum výkladov, až vzniká nebezpečenstvo, že inscenátori sa nechajú týmito možnosťami príliš očariť a v diele sa jednoducho stratia. Iste, trochu som preháňal, ale naozaj len trochu. V tomto čísle Portálu sa chcem v úvahách posunúť trochu ďalej.

La traviata sa lúči
Publikované dňa: 15.05.2019

Opera o veľkých emóciách, láske až za hrob, nevraživosti, ale i nehe a v neposlednom rade o veľkej morálnej očiste ducha v zmysle starogréckej katarzie prežíva v našej inscenácii už dvadsaťsedem rokov (premiéry 16. a 17. 10. 1992). Vystriedali sa v nej renomovaní domáci i zahraniční speváci a dirigovali ju naši najlepší dirigenti. 

Opera, ktorá sa odohráva v súčasnosti, bola na talianskych scénach vzácnosťou. Okrem La traviaty taliansky majster napísal iba jednu operu zo súčasnosti; operu Stiffelio. Ale v prípade La traviaty jediným problémom nebola len súčasnosť, ale aj námet, ktorý pobúril prudérne a pokrytecké obecenstvo. Kurtizána ako hlavná, a najmä kladná hrdinka, podľa dobových kvázi morálnych zvyklostí na javisko predsa nepatrí. Verdi toto pokrytectvo neakceptoval a predstavil nám čistý charakter milujúcej ženy.

Operné štúdio
Publikované dňa: 15.05.2019

Inšpirujúca výzva pre mladých umelcov

V jubilejnej divadelnej sezóne otvára Opera SND OPERNÉ ŠTÚDIO

Operné aktivity SND obohatí v nasledujúcej jubilejnej divadelnej sezóne aj projekt, ktorého ambíciou je ponúknuť mladým umelcom ďalší profesionálny rast priamo na pôde SND pod vedením a v tvorivej spolupráci s výnimočnými osobnosťami. Projekt vychádza aj z koncepcie riaditeľa Opery SND Rastislava Štúra.

 

Zámerom tvorivého tímu bolo vytvoriť kvalitnú, efektívnu a logickú koncepciu projektu inšpirovanú podobnými zahraničnými divadelnými a opernými štúdiami. Opera SND tak ponúkne umeleckú platformu pre začínajúcich umelcov a pre mnohých prirodzený prechod z umeleckých škôl do profesionálneho divadelného prostredia.

Pages