Nepredajme nevestu!

Nepredajme nevestu!

Opera

Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.

The new SND building, Opera and Ballet hall
10. 9. 2016

 

Running time: 1 hr 10 mins with no interval

Production Team

Stage design Frank Chamier
Chorusmaster Pavel Procházka
Dramaturgy