Voci da camera

Voci da camera

Opera

Cyklus komorných vokálnych koncertov.

The historical SND building

Voci da camera ako odomykanie trinástych komnát

(k najbližšiemu pokračovaniu cyklu 6. mája 2018)

Cyklus komorných vokálnych koncertov Voci da camera sa už dlhší čas teší narastajúcej pozornosti publika. Zo sezóny na sezónu sa ukazuje, že je to nielen skvelá platforma, na ktorej môžu sólisti Opery SND preukázať svoje schopnosti v oblasti koncertnej interpretácie. Cyklus Voci da camera totiž prináša aj inú hodnotu: tou je pohľad na celkom špecifickú stránku tvorivosti tých istých skladateľov, ktorých diela poznáme z opernej scény.

Pokiaľ pre naše publikum pripravujeme na máj program s Verdiho koncertnými piesňami, platí to dvojnásobne. Operného skladateľa Verdiho totiž vnímame skôr ako fenomenálneho hudobníka, ktorý sa počas svojho dlhého tvorivého života čoraz viac stával aj neobyčajným dramatikom. Jeho piesne, v ktorých neorientuje na dramatické javiskové dianie, sú skôr intímnou výpoveďou – a dá sa povedať, že sa v nich zrkadlí introvertnejšia stránka Verdiho tvorivého ducha, než vo veľkých dramatických líniách jeho opier. V máji teda vstúpime do Verdiho trinástej komnaty, v ktorej objavíme napríklad jeho Šesť romancí. Štyria vynikajúci sólisti účinkujúci v našom opernom dome – Martina Masaryková, Michaela Šebestová, Tomáš Juhás a Daniel Čapkovič – sa na toto nezvyčajné stretnutie s maestrom Verdim už intenzívne pripravujú. Súčasťou programu bude aj výber verdiho operných scén.