tRIP

Radosław Paczocha

tRIP

Drama

The new SND building, The Blue Salon
9. 10. 2018

Hra poľského dramatika Radosława Paczochu v réžii Adriany Totikovej – je miestami mrazivý a miestami odstrašujúci „portrét“ ťažko uchopiteľnej esencie malomeštiactva, ktoré aj dnes, v 21. storočí, vháňa mladých ľudí, rozleptaných nudou, demoralizovaných nečinnosťou, zmätených (zdanlivou) slobodou a frustrovaných priepastným rozdielom medzi propagovanými a ponúkanými možnosťami a zažívanou skutočnosťou, do víru zúfalých činov a nihilistickej špirály vedúcej nadol. Čierna komédia o troch kamarátoch v zlom čase na zlom mieste – či skôr v zlom „stave“ a za zlých okolností, pretože čas a miesto je vždy to isté: sobota (ako každá iná), bar (ako milióny podobných po celom svete). Generačná výpoveď, pod ktorú sa dobrovoľne nepodpíše žiaden príslušník generácie, o ktorej vypovedá – pretože je až príliš pravdivá, bolestivo presná a brutálna.

Inscenácia tRIP vznikla ako koprodukčná spolupráca Juria production a Činohry SND.

Predstavenie obsahuje expresívne výrazy.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 30 minút bez prestávky

Production Team

Translated by Adriana Totiková
Directed by Adriana Totiková
Dramaturgy Michal Baláž
Stage design Zuzana Havranová
Choreography Assistance Elena Spaskov (as a guest)

Cast

Mastodont Daniel Žulčák (as a guest)
Lišajník Michal Režný (as a guest)
Macík Andrej Šoltés (as a guest)
Justína Elena Spaskov (as a guest)