DRAMATURGICKÝ PLÁN SND na 99. divadelnú sezónu 2018/2019

„Dramaturgický plán novej divadelnej sezóny sme koncipovali tak, aby si v ňom našiel niečo zaujímavé každý z divákov. Starší i mladší, milovník klasiky i súčasnej tvorby, vážnejšieho i ľahšieho žánru. Tí, ktorí patria k našim pravidelným návštevníkom, aj tí, ktorí fenomén divadlo ešte len objavujú,“ uvádza v príhovore k novej divadelnej sezóne Marián Chudovský, generálny riaditeľ SND a pokračuje: „Pre nás divadelníkov divadlo znamená predovšetkým ten čarovný proces vzniku javiskového diela, obdobie uchvacujúce pre všetkých tvorcov... Čas vydávania sa na cestu hľadania pravdy, naznačovania či odkrývania ,živnej pôdyʻ a nachádzania. Neraz však aj blúdenia, tápania v prázdnote, v nádeji, že po úpornom skúmaní, spytovaní, hĺbaní, dôvodení, pri mobilizácii všetkých zmyslov už čoskoro konečne príde záchvev, dotyk, keď herec ,stretne svoju postavuʻ (ako hovorieval velikán slovenského herectva pán Ctibor Filčík).“

V tomto duchu koncipovali dramaturgické plány 99. divadelnej sezóny 2018/2019 všetky tri umelecké súbory.

Riaditeľ Činohry SND Michal Vajdička avizuje, že „nadväzujúc na predchádzajúce tematické sezóny, sa v tej nasledujúcej známe slovenské, ale aj svetové režisérske osobnosti budú atraktívnou formou zaoberať témou hľadania východiska z frustrácie dnešnej doby“.

Prvou premiérou divadelnej sezóny 2018/2019 bude pozvánka na Vysokú školu diváckeho umenia – hru súčasného maďarského dramatika Istvána Tasmádiho (premiéra 3. 11. 2018). Nasledovať bude Projekt 1918 z pera Daniela Majlinga (premiéra 10. 11. 2018); hra oceňovanej britskej autorky Lucy Prebbleovej pod názvom Vedľajšie účinky, ktorá skúma hranice vedy a etiky (premiéra 26. 1. 2019); divadelná adaptácia medzinárodne oceňovaného filmu Štvorec, ktorú uvedie Činohra SND podľa scenára Rubena Ostlunda vo svetovej premiére (premiéra 2. 2. 2019); sugestívne rozprávanie o dobe Ruské denníky Ale Rachmanovovej (premiéra 30. 3. 2019); poetická groteska Svadba alebo pohreb? ikonického izraelského spisovateľa Hanocha Levina (premiéra 23. 3. 2019); inscenácia hry Skylight britského dramatika Davida Hareho, ktorá divákov vtiahne do zaujímavého vzťahu dvoch bytostí, bude mať premiéru 25. 5. 2019 a na záver sezóny to bude známa hra známeho Friedricha Dürrenmatta Fyzici s premiérou 1. 6. 2019. Činohra SND pripravuje projekty v Modrom salóne, v ďalších nových priestoroch a samozrejme zaujímavé Edukačné projekty. Jún 2019 bude patriť už tradične Festivalu európskeho divadla Eurokontext.sk venovanému tentoraz dramatickej tvorbe.

„Nová sezóna bude na jednej strane sezónou veľkých operných titulov a veľkých tém, ktoré nás poučujú o nadčasovosti hlbokých myšlienkových odkazov a poznaní, i o relativite času vo vzťahu k výnimočným umeleckým výtvorom,“ charakterizuje divadelnú sezónu 2018/2019 Slavomír Jakubek, riaditeľ Opery SND. „Budú to témy vážne, ale i sugestívne umelecké zobrazenia, kde humor a fantázia majú svoje nezastupiteľné miesto, čerpajúc svoju nespochybniteľnú legitimitu v životnej pestrosti a nejednoznačnosti.“

Prvou premiérou opernej sezóny bude historická freska Giuseppe Verdiho Don Carlos (premiéra 19. 10. 2018), do repertoáru neskôr pribudne v slovenskej premiére večer dvoch diel jedného z najväčších a najoriginálnejších skladateľov 20. storočia Benjamina Brittena Rieka čajok/Rozpálená pec (27. 4. 2019) a na záver sezóny ďalšie veľké dielo opernej literatúry Hoffmannove poviedky Jacqua Offenbacha (premiéra 14. 6. 2019).

Ponuku operných stretnutí pre najmenších a mladých divákov obohatí premiéra nového pôvodného diela slovenského skladateľa Petra Zagara Rozprávka so šťastným koncom (premiéra 9. 2. 2019).

„Aj v 99. divadelnej sezóne zostávajú vízie baletu rovnaké,“ hovorí Jozef Dolinský, riaditeľ Baletu SND.Opäť sa chceme svojou tvorbou priblížiť k významným európskym súborom a pritom dať priestor pôvodnej tvorbe... Ani divákom, túžiacim porovnávať našu tvorbu s tvorbou renomovaných európskych tvorcov nezostane Balet SND nič dlžný. V rámci projektu Hostia Baletu SND chceme opäť predstaviť telesá a tvorcov v európskom kontexte.“

Balet SND chystá dva zaujímavé tituly: Beatles go Baroque – už samotný titul prezrádza, čím nás choreograficky prekvapia piati osvedčení i mladí tvorcovia na hudbu Petra Breinera, a druhým atraktívnym titulom – svetovou baletnou premiérou – bude dielo o legende čiernobieleho filmového plátna Chaplin z dielne medzinárodného tímu Carl Davis, Daniel de Andrade (ktorý v Balete SND už naštudoval sugestívny večer o Nižinskom).

Bližšie informácie o premiérach jednotlivých titulov si môžete pozrieť v prílohách.

Príhovor M. Chudovského, generálneho riaditeľa SND

Dramaturgický plán Činohry SND 2018/2018

Dramaturgický plán Opery SND 2018/2019

Dramaturgický plán Baletu SND 2018/2019