Prvoaprílové Gala Opery a Baletu SND

Prvoaprílové koncerty sa dnes síce sporadicky, ale predsa len sa objavujú aj na scénach s veľmi závažným umeleckým poslaním. V Európe môžete kde-tu nájsť podobné podujatia napríklad v produkcii renomovaných symfonických telies. Takže nie, nie je to žart, svoje Prvoaprílové GALA má už aj SND! Dôvod? Potešiť sa spolu s vami, naším publikom, pri počúvaní skvelých hudobných čísel a sledovaní zaujímavých výstupov, z ktorých mnohé vám počas sezóny nemáme – kvôli bežnému repertoáru – kedy zahrať. 

Aby sme objasnili nevšednú povahu tohto podujatia, treba sa nám trochu ponoriť do divadelnej terminológie – a dotknúť sa jej etymologických základov. Je známou vecou, že niektoré slovanské národy si pre vystihnutie istých javov zachovali originálne vlastné názvy. Spomeňte si napríklad len na krásne pomenovania mesiacov v českom jazyku, aké už inde len ťažko nájdete. Alebo vezmite si povedzme slovenské i české skvelé slovo rozhlas, ktoré jasne, výstižne a pekne pomenúva povahu i účel danej veci. Nuž a napokon: žiadny theatre, Schauspiel, ale u nás zásadne len a len divadlo. Pretože úplnou a pravou podstatou toho zázraku, ktorý sa odohráva na scénach celého sveta, nie je len to, že sa na niečo pozeráme (Schauspiel), ale že popri tomto dívaní sa aj divíme. Vo výstižnosti pojmu nás v tomto prípade predbehli azda len bratia Maďari s ich názvom divadla színház, čo pripomína farebný dom (színes ház), teda tak trochu dom kúziel – ale aj svojho druhu blázinec…

A práve tu sme sa dostali k podstate veci: prvého apríla vás chceme udiviť i vyblázniť sa. Opera aj Balet SND, všetci dohromady. Čakajú vás skvelé virtuózne čísla od Gioacchina Rossiniho, Gaetana Donizettiho či Wolfganga Amadea Mozarta, ktoré právom patria do sféry vokálnej ekvilibristiky. Vypočujete si muzikantsky brilantné a súčasne vtipné ansámble. Podáme vám však tiež jemnú dávku baletnej romantiky (Piotr Iľjič Čajkovskij, Adolphe Charles Adam…), pretože slza sentimentálna je veľmi blízkou príbuznou svojej sesternice – slzy od smiechu. Zažijete temperamentné španielske tornádo s dielami Georgesa Bizeta či Augustina Laru. Operný zbor vás azda prekvapí poznaním, že aj v tejto sfére kumštu sa nájde kadečo zábavné.

V našom „laboratóriu“ vám dovolíme nahliadnuť do sveta divadelnej alchýmie – teda do zákulisia: a verte, že niektorých našich umelcov tam zažijete v situáciách celkom nezvyčajných… Nuž a korunou podujatia bude iste vystúpenie špeciálneho hosťa programu Emílie Vášáryovej.

Tešíme sa na vás!

Pavol Smolík, dramaturg Opery SND