INŠPIRUJÚCA VÝZVA PRE MLADÝCH UMELCOV

V jubilejnej divadelnej sezóne otvára OPERA SND OPERNÉ ŠTÚDIO – Nová Vízia
 
Operné aktivity SND obohatí v nasledujúcej jubilejnej divadelnej sezóne aj projekt, ktorého ambíciou je ponúknuť mladým umelcom ďalší profesionálny rast priamo na pôde SND pod vedením a v tvorivej spolupráci s výnimočnými osobnosťami. Projekt vychádza aj z koncepcie riaditeľa Opery SND Rastislava Štúra.
 
Opera SND tak ponúkne umeleckú platformu pre začínajúcich umelcov a pre mnohých prirodzený prechod z umeleckých škôl do profesionálneho divadelného prostredia.
Súčasťou budú pravidelné kontinuálne, kreatívne dielne zamerané na detailnú prácu na spevácko-interpretačných schopnostiach, herecko-pohybových zručnostiach a výrazových prostriedkoch interpretov.
Projekt operného štúdia je určený pre mladých spevákov, režisérov i hudobných skladateľov.
 
Do projektu sa môžu prihlásiť absolventi ale aj študenti, ktorí končia štúdium na stredných i vysokých školách umeleckého zamerania. Príležitosť dostávajú aj uchádzači s minimálnou javiskovou, divadelnou, profesionálnou praxou.
Vekové rozpätie je ohraničené od 20 - do 35 rokov.
 
Výber pre operných spevákov sa uskutoční 8. júna a 1. júla 2019.
 
Uchádzač o operné štúdio vyplní prihlasovací formulár operného štúdia a spolu s potrebnými prílohami ho pošle e-mailom na adresu: opernestudio@snd.sknajneskôr do 7. 6. 2019

Odoslaním prihlasovacieho formuláru potvrdzujete, že ste sa oboznámili s dokumentom „Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov Operného štúdia SNDPrihlásiť sa môžete od pondelka 13. mája od 12.00 h.
 
Marek Mokoš
Vedúci operného štúdia SND