Operné štúdio

Inšpirujúca výzva pre mladých umelcov

V jubilejnej divadelnej sezóne otvára Opera SND OPERNÉ ŠTÚDIO

Operné aktivity SND obohatí v nasledujúcej jubilejnej divadelnej sezóne aj projekt, ktorého ambíciou je ponúknuť mladým umelcom ďalší profesionálny rast priamo na pôde SND pod vedením a v tvorivej spolupráci s výnimočnými osobnosťami. Projekt vychádza aj z koncepcie riaditeľa Opery SND Rastislava Štúra.

 

Zámerom tvorivého tímu bolo vytvoriť kvalitnú, efektívnu a logickú koncepciu projektu inšpirovanú podobnými zahraničnými divadelnými a opernými štúdiami. Opera SND tak ponúkne umeleckú platformu pre začínajúcich umelcov a pre mnohých prirodzený prechod z umeleckých škôl do profesionálneho divadelného prostredia.

Operné štúdio SND predstavuje koncept, ktorý je založený na rozvoji umeleckej osobnosti mladých talentov, realizácii projektov v profesionálnom divadle s odborným vedením, na formovaní umeleckých daností, na praxi a práci na konkrétnych operných tituloch. Súčasťou budú pravidelné kreatívne dielne zamerané na detailnú prácu na spevácko-interpretačných schopnostiach, herecko-pohybových zručnostiach a výrazových prostriedkoch interpretov.

Projekt Operného štúdia je určený pre mladých spevákov, režisérov i hudobných skladateľov. Do projektu sa môžu prihlásiť študenti, ktorí končia štúdium na stredných i vysokých školách umeleckého zamerania.

Výber operných spevákov sa uskutoční 8. júna a 1. júla. Odborná komisia vyberie ôsmich uchádzačov, ktorí sa od septembra stanú na jednu divadelnú sezónu členmi Operného štúdia SND.

Každý mesiac absolvujú kreatívne dielne pod vedením významných osobností dramatického, operného i tanečného umenia a výsledkom bude galakoncert a naštudovanie operného diela. Ako svoj prvý titul uvedie

Operné štúdio SND barokovú operu Henryho Purcella Dido a Aeneas a k storočnici SND dielo slovenského skladateľa Jozefa Grešáka Zuzanka Hraškovie inšpirované literárnou predlohou P. O. Hviezdoslava. Operné štúdio SND bude pri realizácii projektu úzko spolupracovať s Hudobným centrom.

Veríme, že stretnutie mladých umelcov s osobnosťami, ktorých umenie ocenili diváci na domácich i zahraničných scénach, prinesie v priateľskej atmosfére kreativitu, remeslo, emóciu a nové zážitky.

Marek Mokoš, vedúci Operného štúdia SND