Náhradný termín Koncertu Pavla Bršlíka a jeho hostí

Vážení návštevníci SND,
 
dovoľujeme si Vás informovať, že pre ochorenie tenoristu Pavla Bršlíka sa Koncert Pavla Bršlíka a jeho hostí 21. septembra v novej budove SND ruší. Koncert sa uskutoční v náhradnom termíne 16. októbra 2019 s pôvodne plánovaným programom a hosťami.
 
Zakúpené vstupenky platia aj na náhradný termín predstavenia. V prípade, že navštívite náhradný termín predstavenia, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným termínom predstavenia.
 
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný termín nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
O vrátenie vstupného je možné požiadať osobne v pokladniciach SND ihneď od oznámenia zmeny, najneskôr však do 15 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia. O vrátenie vstupného po 15 pracovných dňoch je možné požiadať výlučne písomne (resp. pri on-line nákupe aj e-mailom) na adrese rezervacie@snd.sk.
 
Zároveň je potrebné uviesť Vaše číslo účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a priložiť sken vstupenky na refundáciu.
 
Ospravedlňujeme sa vám za prípadné komplikácie súvisiace s touto zmenou.
 
Ďakujeme za vašu priazeň a pochopenie.
 
Vaše SND.