Jozef Dolinský st. v úlohe Tuláka Chaplina

Pri príležitosti 80. narodením tanečníka, pedagóga, baletného majstra a choreografa Jozefa Dolinského st. sa 30. novembra 2019 konalo slávnostné predstavenie baletu Daniela de Andrade a Carla Davisa Tulák Chaplin – pocta géniovi. Účinkovanie pána Jozefa Dolinského v úlohe Chaplina seniora završuje jeho úctyhodnú tanečnú kariéru potvrdzujúcu tanečné majstrovstvo a všestrannosť v úlohách klasických, neoklasických, ako aj súčasných diel. Absolvent konzervatória a choreografie na VŠMU zanechal v histórii Baletu SND výraznú stopu aj ako choreograf – autor pôvodných diel Metamorfózy na hudbu Eugena Suchoňa a Vojak a matka Jána Cikkera. V slovenskej premiére uviedol balety Márnotratný syn (1984), Metamorfózy (1985), Revízor (1987), Petruška (1979), Dafnis a Chloé (1986), Coppélia (1995), Klasická symfónia (1999) a ďalšie.

K „bravó“ pre majstra Dolinského sa blahoželaním pripojil baletný súbor SND a Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave, kde ako pedagóg vychoval niekoľko generácií tanečníkov. Jozefovi Dolinskému st. želáme pevné zdravie a ešte veľa rokov s tancom.