Maryša - hosťovanie Národného divadla Praha

Po opere začala svoju činnosť 2. marca 1920 aj Činohra SND. V skutočnosti išlo o českú divadelnú spoločnosť Bedřicha Jeřábka, ktorá prijala ponuku hosťovať v prenajatých priestoroch budovy

Ako otváracie predstavenie zahrali jednu zo svojich repertoárových inscenácií – Maryša, hru bratov Aloisa a Viléma Mrštíkovcov v réžii Viléma Táborského. Táto hra dodnes patrí k najlepšie napísaným českým drámam. Jej vnútorné napätia, konflikty a osudovosť príbehu mladej Maryše, násilne vydatej (skoro až predanej) za staršieho Vávru, otvárajú zásadné otázky o fungovaní malého spoločenstva dediny i rodiny. O cene za človeka a jeho slobodu, o tolerovaní násilia manželského i rodičovského, ktoré sa končí tragicky.

Maryša (alebo aj Mariša) sa potom na javisku činohry objavila aj v roku 1925 (réžia Ján Sviták), 1930 (réžia Josef Bezdíček), 1933 (réžia Antonín Tihelka), 1983 (réžia Vladimír Strnisko), 2009 (režisér Jan Antonín Pitínský).

Tento slávnostný, svojím spôsobom česko‑slovenský moment vzniku Činohry SND si pripomenieme hosťovaním inscenácie Maryša z pražského Národného divadla 2. marca 2020 o 19.00 v réžii Jana Mikuláška (je to od slávnostnej premiéry tejto hry na scéne pražského ND z roku 1894 už jedenásta inscenácia).

Opäť nám po sto rokoch zaznie na javisku činohry čeština a opäť nás uchváti Maryša s významnými českými hercami, ako je Pavla Beretová v úlohe Maryše, David Prachař ako Vávra, Taťjana Medvecká ako Lízalka, Vladimír Javorský ako Lízal, Martina Preissová ako Strouhalka a Matyáš Řezníček ako Francek.

Hosťovanie Maryše z ND Praha je moment, keď sa po sto rokoch dá opäť zažiť ten slávnostný pocit pripomenutia začiatku. V jednom z najsilnejších príbehov nášho regiónu, nielen 19. storočia, ale v silnej, obraznej a imaginatívnej inscenácii. Súčasťou predstavenia bude aj dramaturgický úvod a prípadná diskusia po predstavení.Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND