Tutti hráč v skupine kontrabasov, s povinnosťou hry na 5-strunovom kontrabase 

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:
 
tutti hráč v skupine kontrabasov, s povinnosťou hry na 5-strunovom kontrabase 
 
Konkurzné podmienky
K. D. von Dittersdorf: Koncert E dur 1. a 2. časť + kadencie alebo J. B. Vaňhal: Koncert D dur 1. a 2. časť + kadencie.
Ľubovoľná skladba podľa vlastného výberu.
Hra z listu.

 
Požadované vzdelanie
Absolutórium konzervatória alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium v príslušnom odbore.

 
Konkurz sa uskutoční dňa 21. 8. 2020 od 14.00 h v novej budove SND, Pribinova 17, 819 01 Bratislava, skúšobňa orchestra, miestnosť č. 5147.
Pozvaným účastníkom zašleme prostredníctvom e-mailovej správy orchestrálne party a harmonogram konkurzu.

 
Ponúkame
Plat od 1 390 eur + umelecké a osobné ohodnotenie + 1 týždeň dovolenky navyše nad rámec zákona.

 
Prihlášku so stručným životopisom, súhlasom so spracovaním osobných údajov, fotokópiou najvyššieho ukončeného hudobného vzdelania, adresou, e-mailom, telefónnym kontaktom a notovým materiálom pre korepetítora (korepetítor bude prítomný), prosím, zasielajte do 14. 8. 2020 na adresu Mgr. Bohuslav Smutný – Kancelária orchestra Opery SND, Slovenské národné divadlo, Pribinova ul. 17, 819 01 Bratislava alebo e-mailom na adresu bohuslav.smutny@snd.sk