Operné štúdio SND - Inšpirujúca výzva

Dirigent Rastislav Štúr si pred svojím nástupom na pozíciu riaditeľa Opery SND v roku 2018 uvedomil, aké je dôležité získať pre operu nových divákov, ale aj nových tvorcov, čo zdôraznil aj vo svojej koncepcii. Táto myšlienka našla ohlas aj v projekte Operného štúdia SND, ktorý sa inšpiroval vzormi zo svetových operných scén. Bol som poctený dôverou pána Štúra a ako mladý operný režisér som sa s nadšením pustil do vytvárania novej platformy pre mladých umelcov, ktorí takto dostávajú príležitosť získať skúsenosti a istým spôsobom sa etablovať na prvej scéne profesionálneho divadla.

Naším zámerom je vytvoriť priestor pre alternatívne komorné operné divadlo v zmysle dramaturgickom aj realizačnom. Dramaturgia Operného štúdia SND sa zameriava na uvádzanie štýlových období, ktoré reprezentuje obdobie baroka, klasicizmu, ale aj 20. storočia a súčasnej opernej tvorby. Stanovy Operného štúdia SND hovoria o tom, aby výraznú líniu dramaturgie tvorili slovenskí skladatelia 20. storočia a súčasní tvorcovia.

Podľa tohto dramaturgického kľúča máme v úmysle uviesť každý rok dve štýlovo odlišné operné diela. V rovine realizačnej chceme prichádzať s nekonvenčnými inscenačnými poetikami režisérskych a výtvarných koncepcií. Naším cieľom je zameranie sa na mladých slovenských aj českých spevákov, absolventov umeleckých škôl, ktorí si postupne vybudujú repertoár, dostanú možnosť pracovať s režisérmi, dirigentmi či renomovanými interpretmi.

Program Operného štúdia SND je postavený na mesačných kurzoch, tvorivých dielňach zameraných na herectvo, spev, javiskový pohyb, tanec, prácu s režisérom a dirigentom. Od začiatku divadelnej sezóny sa mladí frekventanti Operného štúdia SND už stretli s poprednými osobnosťami našej činohry Emíliou Vášáryovou, Robertom Rothom, českou režisérkou Magdalénou Švecovou, slovenskou choreografkou Michaelou Motlochovou a českými opernými hviezdami Adamom Plachetkom a Markétou Cukrovou.

Do konca aktuálnej sezóny sú naplánované stretnutia so slovenskou divou belkanta Gabrielou Beňačkovou, jedným zo súčasných najvýraznejších tenoristov svetovej scény Pavlom Bršlíkom, skvelým svetobežníkom, sólistom Opery SND prof. Petrom Mikulášom, umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna Petrom Zajíčkom a výbornou hlasovou pedagogičkou Vlastou Hudecovou.Výsledkom každého workshopu je krátka prezentácia.

Operné štúdio SND uzavrie prvú sezónu dvoma jednoaktovými operami – od barového skladateľa Henryho Purcella Dido a Aeneas a slovenského autora Jozefa Grešáka Zuzanka Hraškovie, ktorej libreto je inšpirované literárnou predlohou P. O. Hviezdoslava. Premiéry sú naplánované na 22. a 23. mája 2020 v historickej budove SND.

Operné štúdio SND bude pri realizácii projektu úzko spolupracovať s Hudobným centrom a Slovenským mládežníckym orchestrom, ktorý bude sprevádzať obidve operné inscenácie pod umeleckým vedením Petra Zajíčka.

Zaujímavou „pridanou hodnotou“ je pre členov Operného štúdia SND možnosť účinkovať v niektorých projektoch alebo predstaveniach Opery SND: napríklad na Mikulášskych koncertoch, Silvestrovskom koncerte, ale aj galapredstavení k 100. výročiu SND či na Prvoaprílovom koncerte. Dvaja z aktuálnych členov budú účinkovať v pripravovanej inscenácii opery W. A. Mozarta Figarova svadba, ktorá má premiéru v júni 2020.

Kto sú členovia Operného štúdia SND? Vybrali sme ich na konkurze, na ktorý prišlo vyše osemdesiat uchádzačov zo Slovenska i z Česka. Z množstva talentov sme vybrali desiatich, ktorí absolvujú ročnú prax. Prvými členmi Operného štúdia SND sú Jarmila Balážová, Aneta Bendová, Terezka Maličkayová, Eva Kývalová, Andrea Pietrová, Jana Vondrů, Zuzana Weiserová, Adam Nádler, Juraj Kuchar, Matúš Šimko. Veríme, že sa nám podarí vytvoriť kvalitný štartovací priestor pre ich úspešnú kariéru. V nasledujúcom období rátame s tým, že oslovíme ďalších mladých záujemcov, a veríme, že naše výsledky zaujmú publikum i odborníkov entuziazmom a umeleckou kvalitou.

Marek Mokoš, vedúci Operného štúdia SND