Tešíme sa na stretnutia s vami...

Vážime si našich priaznivcov, a preto v Slovenskom národnom divadle/SND urobíme všetko, aby sa naši herci, operní sólisti, členovia orchestra, zboru a tanečníci mohli so svojimi divákmi stretnúť čo najskôr. Divadlo má však svoje zákonitosti a plnohodnotné predstavenia nie je možné realizovať zo dňa na deň. Snažíme sa hľadať také formy, aby sme – rešpektujúc hygienické nariadenia – pripravili zaujímavé typy programov, aby sa umelci SND mohli opäť stretnúť so svojím publikom.
 
SND oficiálne ukončilo aktuálnu sezónu 30. apríla 2020. Vedenie SND privítalo iniciatívu vlády SR a ministerstva kultúry sprístupniť všetky formy umeleckej tvorby a otvoriť aj divadlá. Aby sa tak stalo čo najskôr, po dôkladnom zvážení a dohode so zriaďovateľom pripravujeme v tomto období dramaturgické plány na sezónu 2020/2021, podrobný hrací plán od septembra 2020, logisticky všetky ďalšie potrebné náležitosti (napríklad marketingové aktivity, predaj vstupeniek) a podobne, aby sme prvých divákov priamo v priestoroch SND privítali v septembri.
 
Do konca júna využijeme priestory na doskúšanie inscenácií, ktoré boli na programe v marci tesne pred premiérami, na opätovné preskúšanie titulov, ktoré majú divácky potenciál a ktoré vrátime do repertoáru po kratšej prestávke. Tento čas využijeme aj na údržbu technických zariadení, dekorácií a pod. V uplynulom období sme naše produkcie presunuli do online prostredia, na youtube sme napríklad poskytli divákom kompletné inscenácie... Z ohlasov vieme, že ich zaujali, že niektoré z nich si pozreli aj niekoľkokrát.
 
Momentálne sme v SND rozbehli „druhú fázu“ menších projektov v Modrom salóne: budú to dramaturgické úvody so živými hudobnými a činohernými ukážkami pod názvom Národné klebety – dramaturgovia budú diskutovať o tom, ako napríklad jednu tému spracovali autori v dráme, opere či balete (Don Giovanni a Don Juan alebo Romeo a Júlia v dráme Shakespeara, opere Charlesa Gounoda a balete Sergeja Prokofieva a podobne).
V rámci videoprogramu pod názvom Hovorme o opere bude dramaturg opery diskutovať so zaujímavými osobnosťami z operného sveta o dejinách, o formách komunikácie s publikom či o estetických problémoch operného divadelníctva.
S RTVS chystáme program Ďakujeme, Slovensko, v ktorom sa umelci poďakujú všetkým, ktorí sa pričinili o úspešné zvládnutie koronakrízy.
 
Našou snahou je aj návrat k živým produkciám pre publikum, v júni sa umelci SND budú stretávať so svojimi divákmi na námestí pred novou budovou SND, kde pripravíme komorné programy a operatívne budeme na situáciu reagovať.
 
Umelci SND sa tešia, že už v septembri budeme môcť hrať nielen pre sto divákov, ale pre plnú sálu.
 
Ďakujeme vám za priazeň.