SND venuje svoje predstavenia zdravotníkom, učiteľom a vedcom.

Vážení diváci,

 
my v Slovenskom národnom divadle vnímame naše poslanie ako službu verejnosti, a tak stále hľadáme nové cesty, ako ho v týchto špecifických časoch napĺňať. Veríme, že kultúra má transformačnú silu a prináša obrodu, ktorá je práve teraz veľmi potrebná. Dovolili sme si preto osloviť tých, na ktorých pleciach v súčasnosti leží najväčšia záťaž – zdravotníkov a učiteľov, ako aj tých, ktorí sú jediní schopní priniesť východisko zo súčasnej situácie – teda vedcov. Chceli sme im prejaviť úctu a vďaku pozvaním na naše predstavenia a sprostredkovať im tak kúsok nášho sveta.
 
Zvolili sme formu osobného listu a parafrázy našej protokolárnej pozvánky zároveň. Dovolili sme si požiadať našich kolegov zo súborov, aby sa stali nositeľmi tejto myšlienky. V týchto dňoch distribuujeme pozvánky jednotlivým zdravotníkom, učiteľom a vedcom.
 
Je nám cťou, že nad touto aktivitou prebrala záštitu pani Natália Milanová, ministerka kultúry SR. Podporu a pomoc nám poskytli aj štátni tajomníci z rezortu zdravotníctva a školstva, vedy, výskumu a športu – pani Jana Ježíková, štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR, a pán Ľudovít Paulis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
S hlbokým rešpektom k náporu, ktorému aktuálne čelí naša spoločnosť, by sme preto radi najviac zasiahnutým povolaniam ponúkli kúsok nášho sveta. Sveta, v ktorom zabúdaním na každodennosť, paradoxne, občas lepšie rozumieme dianiu okolo nás. Sveta, ktorý nám samým často dodáva silu inej perspektívy v momentoch, keď ju strácame. Rolu kultúry vnímame ako nesmierne dôležitý prvok života v spoločnosti a veríme, že Vám prinesie silu a obrodu, bez ktorej je ťažké čeliť náporu týchto dní.
 
S úctou a rešpektom
 
Matej Drlička
generálny riaditeľ SND
 
P. S. Vážení zdravotníci, vedci, učitelia. Osobné pozvania na naše predstavenia Vám priebežne posielame na Vaše verejne dostupné emailové adresy. Chceme tak robiť počas trvania celej pandemickej situácie, v ktorej nie je možné osobne Vás privítať v našej sále. Pokiaľ ste takúto pozvánku ešte nedostali, oznámte svoj záujem na rsvp@snd.sk a napíšte nám, v ktorej nemocnici, škole, inštitúcii či zariadení pracujete, a my sa postaráme, aby sme ho zahrnuli do našej databázy pozvaní.
 
Ešte raz vďaka za všetko, čo pre našu spoločnosť robíte.
Matej Drlička