Exkluzívne online uvedenie hier Hriech/Její pastorkyňa

Činohra SND pozýva na exkluzívne živé vysielanie vo štvrtok 29. apríla 2021 o 20.00 hod., ktoré si môžete pozrieť na www.navstevnik.online
 
Národné klenoty českej a slovenskej dramatiky Tajovského Hriech a Preissovej Její pastorkyňa patrili k prvým premiéram v dejinách SND. Unikátne spojenie textov slovenského autora a českej autorky v jednej inscenácii sa stalo súčasťou osláv storočnice SND. Premiéra sa za účasti divákov uskutočnila na začiatku septembra 2020. Protipandemické opatrenia však neumožnili naďalej sa tešiť z mimoriadneho záujmu o inscenáciu a preto vedenie SND vybralo jeden z najnovších titulov činoherného repertoáru a exkluzívne dáva do pozornosti jedno jeho online uvedenie.
 
Nosnou obidvoch príbehov je téma nemanželského dieťaťa. Kým v Hriechu od Jozefa Gregora Tajovského (od ktorého sú známe skôr Statky-zmätky či Ženský zákon) ide o hru s čierno-humornými situáciami, ktorá sa dobre skončí, u Preissovej príbeh nechceného dieťaťa vyvrcholí tragicky. Spoločný večer týchto hier ponúka viacero zaujímavých konfrontácií, nesie silný, jasný a zrozumiteľný odkaz interpretujúc klasiku s rešpektom, ale bez pátosu a piety – jednoducho ľudsky.
 
„Je to trochu experiment. Kým u Preissovej sa dá vybadať až akýsi antický pôdorys drámy s fatálnym koncom, Tajovský napriek náročnosti témy stavia Hriech tak, že miestami môže pripomenúť aj situačnú komiku,“ hovorí Matúš Bachynec, mladý režisér, ktorý so svojím tímom pripravil inscenáciu s koncentrovanými hereckými výkonmi, ale i výrazným scénografickým riešením Barbory Šajgalíkovej, ktorá prispieva k jej katarznému účinku Dramaturgom inscenácie je Daniel Majling, kostýmy navrhol Ján Husár a hudbou ozvláštnil Daniel Fischer.
 
Popri výrazných hereckých osobnostiach Činohry SND Gabriele Dzuríkovej, Tomášovi Maštalírovi, Romanovi Poláčikovi, Danielovi Fischerovi, mladých umelcov Anežke Petrovej a Matúšovi Beniakovi, hosťujú na scéne SND Vica Kerekeš a Dana Košická.
Činohra SND aj v tejto inscenácii dáva veľký priestor talentovaným poslucháčom VŠMU.
 
Nezabudnite Hriech/Její pastorkyňa vo štvrtok 29. apríla 2021 o 20.00 hod. na www.navstevnik.online