Renesanciu divadla predstavuje 22 európskych divadiel

Do projektu @European Theatre Convention s názvom Renaissance (Renesancia) sa zapojilo 22 európskych divadiel z 18 krajín. Projekt prepája divadlá naprieč Európou a reflektuje pojem renesancie súčasnými očami tvorcov v krátkych päťminútových filmoch. Renesancia ako historické obdobie priniesla výkvet krásy, vzdelanosti, vedy a architektúry po temných časoch stredoveku. Bola však aj časom dramatických zmien, hľadania nových optík či technologického rozvoja. V tomto projekte je renesancia vnímaná obdobne – ako výkvet či znovuzrodenie divadla vo virtuálnom priestore po viac ako roku života s pandémiou.
 
Aj Činohra SND sa do tohto projektu zapojila krátkym filmom, v ktorom sa zamýšľa aj reflektuje našu dnešnú budúcu renesanciu. V nedeľu 9. mája, na Deň Európy, si môžete pozrieť všetkých 22 videí, teda umeleckých filmov, ktoré spája spoločná myšlienka.
 
Následne si každý deň od 9. mája do 4. júna si záujemcovia môžu pozrieť na stránkach European Theatre Convention jednotlivé krátke filmy európskych divadiel. Čo deň, to iné video, zaujímavý obsah a presah. Príspevok Činohry SND je na programe 14. mája.
 
Európanstvo tak slávime spolu s našimi partnerskými divadlami v ETC.
 
Tešíme sa, že môžeme prinášať zamyslenia a zmysluplné témy aj do európskeho priestoru a kooperácie s inými divadlami.
 
Pozrite sa spolu s nami trailer k projektu Renesancia
 
O ETC / 44 členských divadiel z vyše 25 krajín
Európska divadelná konvencia (ETC) vznikla v roku 1988 a predstavuje najširšiu sieť verejných divadiel v Európe. Organizácia propaguje európske divadlo ako vitálnu platformu pre dialóg, demokraciu a interakciu, ktorá reaguje na súčasné publikum a reflektuje spoločenské zmeny a pohyb.
Ponukou grantových programov a podujatí podporuje sieťovanie, profesionálny rozvoj a umeleckú spoluprácu divadelných profesionálov v celej Európe.
ETC presadzuje divadlo ako kľúčovú formu európskeho umenia v 21. storočí.
ETC má v súčasnosti 44 členských divadiel z vyše 25 krajín aj vďaka podpore programu kreatívna Európa v rámci Európskej únie. Činohra SND je členom ETC od roku 2000.