Spresnenie hygienických a protipandemických opatrení

Vážení návštevníci SND, milí diváci,
 
v pondelok 24. mája 2021 vstúpilo do platnosti spresnenie ustanovenia Vyhlášky 208/2021 o povinnosti prekrytia nosa a úst: v priestoroch SND je možné používať rúško namiesto respirátora.
 
Naďalej platí, že na základe Vyhlášky 207/2021 a 208/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí budeme pri vstupe do budovy a na predstavenia v SND dodržiavať nasledujúce opatrenia na základe COVID AUTOMAT-u
* maximálnu kapacitu 50 % divákov v sále, maximálne však do počtu 250;
* zabezpečíme sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti alebo osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, napríklad v Štúdiu v novej budove alebo zabezpečíme sedenie obecenstva len v každom druhom rade, ako napríklad v sále činohry a v sále opery a baletu;
* občerstvenie v priestoroch budovy je dovolené;
 
Podľa uvedenej vyhlášky nie je od návštevníkov potrebné vyžadovať covid testy alebo potvrdenie o zaočkovaní.
 
Nevyhnutné je však dodržiavať nasledovné opatrenia:
* vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch umožníme len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami;
*pri vstupe do budovy sú pripravené dezinfekčné prostriedky a od návštevníkov budeme vyžadovať dezinfekciu rúk;
 
Tieto opatrenia platia do nasledujúcej eventuálnej zmeny. Sledujte, prosím, naše informácie.
 
Tešíme sa na stretnutie s vami v novej budove SND na predstaveniach v máji a júni 2021 podľa aktuálneho hracieho plánu.