Stanovisko vedenia SND a Činohry SND k nepravdivým informáciám uverejneným v týždenníku Rytmus života č. 29 z 13. 7. 2021

Vedenie Slovenského národného divadla a Činohry SND sa ohradzuje proti uvedeniu nepravdivých informácií v predmetnom článku týždenníka Rytmus života č. 29 z 13. 7. 2021. Vedenie Činohry SND naďalej ráta s angažovaním členky Činohry SND Petry Vajdovej do repertoárových, ako aj nových titulov nadchádzajúcej sezóny.

Petra Vajdová patrí k výrazným predstaviteľkám svojej hereckej generácie. Je typovo zaujímavá, chápe hĺbku postavy a charakteru, skvelo sa s ňou pracuje. 

Ako členka Činohry SND sa hneď po návrate z materskej dovolenky plne a aktívne zúčastňuje na všetkých aktivitách divadla. Bez zaváhania nastúpila do nových záskokov, bez problémov sa zúčastňovala na všetkých skúškach, ktoré Činohra SND odohrala v čase pandémie. Vedenie Činohry SND zásadne odmieta, že by v ostatnom období dochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny či skúšobných procesov zo strany pani Vajdovej. 

Naopak, pani Petra Vajdová je podporou pre nove herecké kolegyne, s ktorými sa stretáva na javisku pri doštudovaní repertoáru. V máji a v júni sme práve vďaka zodpovedným a odhodlaným členom a členkám divadla, akou je aj Petra Vajdová, mohli spustiť prevádzku divadla a na javisku uviesť tituly ako Antigona, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Petra Vajdová sa tiež angažovala v našom vzdelávacom projekte v ZŠ Jurské. 

Vedenie SND a Činohry SND si váži členov divadla, ktorí k tvorbe pristupujú s pokorou, tak ako Petra Vajdová, a ostro odsudzuje publikovanie neoverených, nepravdivých a zavádzajúcich informácií, rovnako ako neopodstatnené vstupovanie do súkromia. 

Miriam Kičiňová, riaditeľka Činohry SND                            

Matej Drlička, generálny riaditeľ SND

Fotografie Petry Vajdovej z inscenácií Antigona a Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, © Ctibor Bachratý