Konkurz do Operného štúdia SND

Opera SND aj pre nadchádzajúcu sezónu pripravila projekt Operného štúdia SND, ktorého ambíciou je byť umelecko-vzdelávacou platformou pre budúcich profesionálnych spevákov. 

Úspešní uchádzači budú môcť počas dvoch divadelných sezón pracovať po vedením renomovaných slovenských a českých divadelných profesionálov – spevákov, dirigentov, režisérov a korepetítorov. 

Dostanú príležitosť nielen si naštudovať konkrétne operné postavy svetového repertoáru, ale aj účinkovať priamo v inscenáciách nášho operného domu, zúčastňovať sa na pravidelných umelecko-interpretačných kurzoch rôznych zameraní a zároveň zažiť reálnu opernú prevádzku.

Členovia operného štúdia (osem až desať spevákov) popri možnosti naštudovať si operný titul, zúčastniť sa na komorných projektov alebo fragmentov z opier absolvujú počas sezóny niekoľko koncertov a prezentovať sa budú tiež na záverečnom koncerte árií a piesní Operného štúdia SND.

Konkurz je určený študentom a absolventom konzervatórií a vysokých škôl v odbore operný spev, ako aj talentovaným spevákom bez formálneho hudobného vzdelania vo veku 20 – 35 rokov.  

Záujemcovia môžu svoje prihlášky a všetky potrebné prílohy posielať do 10. augusta 2021 na e-mailovú adresu opernestudio@snd.sk

Všetky potrebné informácie pre záujemcov: Podmienky konkurzu