Predstavujeme novú Umeleckú radu SND

Generálny riaditeľ SND Matej Drlička predstavil nové zloženie Umeleckej rady SND, ktorej činnosť bola počas pandemickej prestávky zastavená. Jej členmi sa na jeho žiadosť stali odborníci z verejného aj súkromného sektora v oblasti umenia a kultúry, umeleckého školstva či podnikateľského prostredia.
 
„Všetkých týchto ľudí vnímam ako mimoriadne dôležité osobnosti a odborníkov vo svojej oblasti, ktorí svojimi skúsenosťami, názormi a radami budú nenahraditeľným prínosom pre SND. Zároveň fakt, že prijali miesto v Umeleckej rade SND, vnímam ako dôležitý signál podpory reforiem, ktoré v SND zavádzame. Viacerí z nich sú aj určitým spôsobom prepojení s aktivitami a projektmi v SND, ktoré sú už rozbehnuté alebo plánované,“ zhodnotil generálny riaditeľ SND Matej Drlička.
 
Umeleckú radu SND tvoria tieto osobnosti
 
Peter Dvorský, operná legenda a bývalý riaditeľ Opery SND
Martin Glaser, riaditeľ Národného divadla Brno
Juraj Valčuha, operný dirigent
Sláva Daubnerová, operná režisérka
Roman Novitzký, tanečník a choreograf
Roman Polák, divadelný režisér
Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu
Július Barczi, kunsthistorik, generálny riaditeľ aukčnej spoločnosti SOGA
Matúš Bieščad, generálny riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky
Marián Lapšanský, klavirista, bývalý generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie
Svetlana Waradzinová, vedúca sekcie kultúry Bratislavského samosprávneho kraja
Vladimír Grežo, riaditeľ Bratislava Tourist Board
Bohunka Koklesová, rektorka VŠVU
Michal Liday, generálny riaditeľ Tatra banky
 
Umelecká rada SND je poradným orgánom generálneho riaditeľa SND zloženým z odborníkov – osobností kultúrneho, umeleckého a spoločenského života. Jej štatút si môžete prečítať tu.