ZRUŠENÉ PREDSTAVENIE: Komorný koncert 18.12.2022

Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že z technických príčin rušíme KOMORNÝ KONCERT SND dňa 18.12.2022 o 15:00h bez náhrady.
 
Zakúpené vstupenky máte možnosť vrátiť, alebo zameniť nasledovným spôsobom:
1. V priebehu sezóny 2022/ 2023 si vstupenky môžete prísť kedykoľvek zameniť do pokladnice SND za Vami požadované predstavenie.
 
Dávame Vám do pozornosti januárový termín KOMORNÝ KONCERT SND s Radkom Baborákom dňa 22.1.2023.
 
2. O vrátenie vstupného môžete požiadať na adrese vstupenky@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované, alebo originálne neoznačené vstupenky na refundáciu. Prosím, majte na pamäti, že žiadosť na vrátenie vstupného vieme prijať iba v písomnej forme najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.
 
VAŠU REFUNDÁCIU PROSÍM ŽIADAJTE IBA NA ADRESE: vstupenky@snd.sk. INAK VAŠA ŽIADOSŤ NEBUDE VYBAVENÁ.
 
Žiadateľov o refundáciu vstupného prosíme o trpezlivosť. Momentálne spracúvame veľké množstvo žiadostí. Každú prijatú žiadosť evidujeme a chronologicky spracúvame.
 
Ďakujeme za vašu priazeň a porozumenie a tešíme sa na Vašu najbližšiu návštevu v divadle
 
Vaše SND