Zmena termínu predstavenia opery Peter a Lucia

Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že z prevádzkových dôvodov meníme v Štúdiu termín predstavenia PETER A LUCIA na 21. 3. 2023 o 19:00 hod. Pôvodný termín predstavenia bol 22. 3. 2023 o 19:00 hod.
Zakúpené vstupenky na pôvodný termín 22. 3. 2023 Vám platia aj na náhradný TERMÍN dňa 21. 3. 2023.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie - termín, strácate nárok na vrátenie vstupného.
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný termín nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
1. Máte možnosť so svojimi vstupenkami prísť kedykoľvek do pokladnice v priebehu sezóny 2022/ 2023 a tieto si zameniť za Vami požadované predstavenie.
 
2. O vrátenie vstupného možno požiadať výlučne písomne (resp. pri on-line nákupe aj e-mailom) na adrese vstupenky@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované, alebo originálne neoznačené vstupenky na refundáciu.
 
VAŠU REFUNDÁCIU PROSÍM ŽIADAJTE IBA NA ADRESE: vstupenky@snd.sk. INAK VAŠA ŽIADOSŤ NEBUDE VYBAVENÁ.
 
Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.
 
Ďakujeme za vašu priazeň a porozumenie a tešíme sa na Vašu najbližšiu návštevu divadla.
 
Vaše SND