Absolventský koncert prvého ročníka Operného štúdia SND

Absolventský koncert prvého ročníka Operného štúdia SND

Opera

Spojený s otvorením nového koncertného priestoru – Operného salónu

The new SND building, Foyer Opera SND
23. 9. 2021 19:00 h - 20:30 h

Prvý ročník Operného štúdia SND sa blíži k záveru svojej dvojročnej práce s mladými spevákmi. Napriek komplikáciám spôsobených pandémiou sa podarilo uskutočniť množstvo umelecky podnetných stretnutí s osobnosťami, ktoré začínajúcim spevákom pomohli zdokonaliť sa v profesii. Prvý ročník vyvrcholí koncertom, na ktorom v prvej časti zaznejú ukážky z piesňových cyklov rôznych štýlových období a v druhej ukážky z árií svetového operného repertoáru. Týmto koncertom súčasne otvárame vo foyeri novej budovy SND nový koncertný priestor Operný salón. Budeme sa v ňom pravidelne stretávať pri realizácii projektov Operného štúdia SND, na dramaturgických úvodoch k predstaveniam, na besedách a ďalších inšpiratívnych podujatiach.
 

Inscenačný tím
Dramaturgia Marek Mokoš
Klavír Andrea Bálešová
 
Účinkujú
Jarmila Balážová, Aneta Podracká Bendová, Andrea Pietrová, Jana Vondrů, Zuzana Weiserová, Juraj Kuchar, Adam Nádler

Cena vstupeniek: 10 €
Opera Studio