Novoročný koncert členov Operného štúdia SND

Novoročný koncert členov Operného štúdia SND

Opera
The new SND building, Foyer Opera SND
14. 1. 2022 19:00 h - 20:20 h

Na koncerte Operného štúdia SND sa frekventanti aktuálneho druhého cyklu predstavia v repertoári zostavenom z duchovnej a sakrálnej tvorby skladateľov od baroka po 20. storočie. Koncertu predchádzala séria tematických workshopov s vokálnymi lektormi Markétou Cukrovou a Petrom Mikulášom, hlasovým pedagógom Ahmadom Hedarom a pohybovou lektorkou Andreou Miltnerovou. Frekventanti pod odborným vedením analyzovali party vybraných diel, venovali sa ich naštudovaniu, princípom štýlovej interpretácie, hlasovým cvičeniam, eliminácii chýb i dobovým pohybovým prostriedkom vyjadreným cez gesto.

Inscenačný tím
Dramaturgia Marek Mokoš
Klavír Andrea Bálešová
 
Účinkujú
Linda Mellenová, Pavla Mlčáková, Zoya Petrova, Belinda Sandiová,
Robin Červinek, Jinxin Chen, Martin Morháč, Pavol Mucha
 
Program
 
George Frideric Handel Messiah
Why do the nations so furiously rage together
Robin Červinek
 
Johann Sebastian Bach Kantate Nr. 82 „Ich habe genug“
Ich habe genug
Jinxin Chen
 
Antonio Vivaldi Gloria in D
Qui sedes ad dexteram Patris
Pavla Mlčáková
 
Giovanni Battista Pergolesi Stabat mater
Vidit suum dulcem natum, n.6
Belinda Sandiová
 
Joseph Haydn Die Schöpfung
Rollend in schäumenden Wellen
Jinxin Chen
 
Joseph Haydn Die Schöpfung
Mit Würd und Hoheit angetan
Pavol Mucha
 
Wolfgang Amadeus Mozart Große Messe in c-moll
Et incarnatus est
Zoya Petrova
 
Wolfgang Amadeus Mozart Vesperae solennes de confessore
Laudate Dominum
Belinda Sandiová
 
Gioacchino Antonio Rossini Petite messe solennelle
O salutaris hostia
Linda Mellenová
 
Gioacchino Rossini Petite messe solennelle
Agnus Dei
Pavla Mlčáková
Sandiová, Mellenová, Mucha, Morháč
 
Sergej Rachmaninov
U vrat obiteli svyatoy
Jinxin Chen
 
Bohuslav Martinů Polní mše
Od pobřeží, jež nejsou má, hlas můj se, Pane, k Tobě zdvihá
Robin Červinek
 
Giacomo Puccini
Salve Regina
Linda Mellenová
 
Felix Mendelssohn-Bartholdy Elias
Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels
Martin Morháč
 
Felix Mendelssohn-Bartholdy Elias
Es ist genug
Martin Morháč
 
Wolfgang Amadeus Mozart Exsultate, jubilate
Alleluja
Zoya Petrova
 
Cenník vstupeniek: 10 €
Opera Studio