Cavalleria rusticana / Pagliacci

Pietro MascagniRuggiero Leoncavallo

Cavalleria rusticana / Pagliacci

Opera

predstavenie sa skladá z dvoch inscenácií:

Pietro Mascagni: Sedliacka česť

Ruggiero Leoncavallo: Komedianti

 

 

 

The new SND building, Opera and Ballet hall
16. 4. 2022 19:00 h - 21:40 h

Komedianti (1892) a Sedliacka česť (1890) reprezentujú taliansky verizmus, operný smer, ktorý si na prelome 19. a 20. storočia za stredobod svojho záujmu zvolil pravdu všedného dňa, drsnú pravdu pudov a vášní, strachu, nenávisti, žiarlivosti, ale aj pravdu lásky a hrdinstva. Hudobný jazyk oboch opier je pútavý, plný zmien, kontrastov a dramatického napätia. A také sú aj oba zhudobnené príbehy: Komedianti sú tragédiou starnúceho herca Cania, ktorý sa od zatrpknutého intrigána Tonia dozvie o nevere svojej mladej ženy a z pomsty zabije ženu i svojho soka. Nemenej tragické vyústenie opery Sedliacka česť je výsledkom hriešneho vzťahu medzi ľahkomyseľnou Lolou a jej dávnym milým Turiddom, za ktorý musí Turiddu podľa dávneho zvyku zaplatiť Lolinmu manželovi svojou krvou.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 40 minút s jednou prestávkou
Sedliacka česť: 1 hodina 15 minút
Komedianti: 1 hodina 10 minút

Chcete aj vy byť medzi prvými, ktorí vedia, čo sa deje v SND?

 

Production Team

Directed by Marián Chudovský
Stage design Otto Šujan
Chorusmaster Ladislav Kaprinay

Cast

Turiddu Boldizsár László (as a guest)
KOMEDIANTI
Canio (pajác) Boldizsár László (as a guest)
Nedda (Colombina) Eva Hornyáková
Tonio (Taddeo) Daniel Čapkovič
Peppe (Harlekýn) Maksym Kutsenko