Diskusia po predstavení Budete mať luft!

Diskusia po predstavení Budete mať luft!

Drama
The new SND building, The Blue Salon
31. 3. 2023 20:50 h - 21:50 h

Pozývame vás na diskusiu po predstavení inscenácie Budete mať luft, ktorá dokumentuje tragické udalosti v obci Pobedim v roku 1928. Diskutovať však nebudeme o inscenácii ako takej, ale o témach, ktoré s ňou bytostne súvisia. Historicko-spoločenský kontext vtedajších udalostí, ale aj ďalšie zásadné momenty rómskej kultúry, no tiež praktické rady smerujúce k tomu, čo môžeme jednotlivo robiť pre lepšie postavenie Rómov v našej spoločnosti. Na to všetko a mnoho ďalšieho sa pozrieme spolu s odborníkmi na danú problematiku.

Hostia
Arne Mann - Popredný slovenský etnológ- romista. Vyštudoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave, odbor národopis (1978), titul PhDr. získal v roku 1980 a CSc. v roku 1997. Svoju vedeckú činnosť orientuje na dejiny Rómov vrátane holokaustu Rómov, náboženské predstavy Rómov, sociálnu a duchovnú kultúru, remeslá, zamestnanie a iné. Je autorom desiatok odborných štúdií a editorom niekoľkých zborníkov (Neznámi Rómovia, Zo života a kultúry Cigánov-Rómov na Slovensku, Boh všetko vidí/O Del sa dikhel. Duchovný svet Rómov na Slovensku, Nepriznaný holocaust. Rómovia v rokoch 1939 – 1945 a iné). Je autorom publikácií Rómsky dejepis a Rómski kováči na Slovensku/Roma Blacksmiths in Slovakia.

Lýdia Šuchová - bývalá riaditeľka základnej školy v Lozorne, zakladateľka a predsedníčka občianského združenia Equity a laureátka ocenenia Roma Spirit 2015 v kategórii Mimovládna organizácia za realizáciu letného zážitkového tábora pre rómske a nerómske deti Blac and White- žime spolu! Veľvyslanectvo USA jej v roku 2015 udelilo titul Woman of Courage. V roku 2012 bola ocenená ako Dobrovoľník roka v oblasti vzdelávanie.

Moderátor: Martin Staňo