Helmut Brade

Helmut Brade

Helmut Brade sa narodil v Halle. V rokoch 1955 – 1960 absolvoval štúdium keramiky, architektúry a grafiky na hrade Giebichenstein – Vysokej škole umenia a dizajnu v Halle. Na tej istej škole pôsobil od roku 1993 ako pedagóg a od roku 1994 ako profesor komunikačného dizajnu. Je považovaný za jedného z najvýznamnejších grafických dizajnérov. Už roku 1957 ho istý spolužiak „zviedol“ k divadelnej práci. Má za sebou desaťročia scénografickej tvorby v činohre aj v hudobnom divadle. Ako scénograf pracoval o. i. s režisérom Bennom Bessonom v divadle Berliner Volksbühne, ako aj vo Francúzsku. Od roku 1985 je tvorivým partnerom Petra Konwitschného, najprv na pôde händlovských inscenácií v Halle, neskôr v Hamburskej štátnej opere v inscenáciách LohengrinVzostup a pád mesta MahagonnyLa clemenza di Tito. V Lipsku sa stal autorom výpravy ku Konwitschného inscenáciám Hrad kniežaťa Modrofúza a Abraum (svetová premiéra), v Bazileji scénicky stvárnil Fidelia, v Hannoveri dielo Luigiho Nona Al gran sole carico d'amore. Od roku 2009 spolu s Konwitschným scénicky stvárňuje kantáty Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku a Chure. V rokoch 1999 – 2004 bol prezidentom Slobodnej akadémie umení v Lipsku.

Predstavenia

Set and Costume Designer