Eurokontext.sk 7. - 14. júna 2019

Aktuálny ročník medzinárodného festivalu SND Eurokontext.sk je zameraný na činohru a nesie podtitul Limity. Limity pozitívne i negatívne. Limity v myslení a bytí indivídua, rodiny i širšieho spoločenstva či celej civilizácie. Napriek deklarovanej slobode a demokracii nášho kultúrno-spoločenského priestoru či západného sveta vôbec, počet fiktívnych i tých skutočných limitov neustále narastá. Niektoré z meniacich sa limitov sú súčasťou série nových podnetov a okolností v prudko meniacom sa svete, iné sú prejavom obrannej reakcie, ďalšie sú determi nované narastajúcimi paranoidnými stavmi jedincov či celej spoločnosti. Sloboda a demokracia umožňujú neustále meniť i posúvať limity a to až takým výrazným spôsobom, že sa téma ich vlastných limitov stáva jednou z najdôležitejších otázok súčasnosti. V duchu týchto posunov a experimentov s limitmi človeka skúša a overuje svoje limity aj súčasné divadlo. Či už skúma ním šírky svojich možností a overovaním miery svojho vplyvu vo vzťahu k divákom, alebo skúma ním limitov inscenačných možností – vo vzťahu k obsahu i forme súčasného divadelného umenia.

 

V tomto vydaní Portálu vám predstavujeme zahraničný program tohto- ročného festivalu.FEED.X je dielom Kurta Hentschlägera, pôvodom rakúskeho audiovizuálneho umelca žijúceho v USA. Neobyčajný scénický útvar len ťažko možno charakterizovať jednoducho a jednoznačne. Ide o akúsi vizuálnu šou, experiment, performanciu, v ktorej nevystupuje žiaden človek, žiaden živý tvor. Divák sa konfrontuje „len“ so sériou vizuálnych obrazcov a podnetov, ktoré veľmi intenzívnym spôsobom podnecujú jeho zmysly a skúmajú ich hranice. FEED.X sprostredkúva celkom ojedinelý zážitok, ktorý diváka prenáša do iného sveta, v ktorom neplatia štandardné pravidlá priestorovej a vizuálnej orientácie.

Dlhoročným tradičným hosťom z Českej republiky v SND je partnerské pražské Národné divadlo, ktoré sa tentoraz predstaví inscenáciou česko-slovenského režijného dua SKUTR. Inscenácia hry španielskeho dramatika a básnika Frederica García Lorcu Krvavá svadba spája južanskú vášeň lásky v originálnom spracovaní poetického autora so silným obrazovým videním dvojice režisérov Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, ktorí budú spolupracovať s Činohrou SND aj v budúcej jubilejnej stej sezóne. V Krvavej svadbe sa okrem iných predstavia Csongor Kassai a legendárna operná diva Soňa Červená.

Na skúmanie súvislostí medzi kolonializmom, obdobím šesťdesiatych rokov minulého storočia – rokenrolu, hippies, prvými letmi do vesmíru a dnešným kapitalistickým svetom prepojeným internetom a informačnými technológiami – sa podujal nemecký autor a režisér René Pollesh v inscenácii Kalifornia/Grace Slick, ktorú pripravil v spolupráci s poľským Teatrom Rozmaitości. Sprievodkyňou menovanými obdobiami v dynamickej inscenácii plnej energických hereckých výkonov je práve oná Grace Slick, americká rokenrolová ikona šesťdesiatych rokov.

Maďarský spisovateľ a novinár slovenského pôvodu Pál Závada, ktorého diela boli preložené aj do slovenčiny, je autorom predlohy, ktorá sa stala námetom pre rovnomennú inscenáciu Deň na trhu budapeštianskeho divadla Radnóti. Príbeh sa odohráva v roku 1946 vo fiktívnom maďarskom mestečku, vychádza však z reálnych dobových dokumentov. Závada v Dni na trhu mapuje pogrom na Židov, ku ktorému došlo celkom paradoxne alebo len zdanlivo paradoxne, vzápätí po oslobodení, po tom, ako sa skončila najväčšia vojnová kataklizma v dejinách ľudstva. Inscenácia získala viacero maďarských divadelných cien.

„Spíker alebo DJ, trochu muž, trochu žena, trochu klaun…“ hovorí sa o hlavnej a jedinej postave v úvodnej anotácii k inscenácie Pieseň piesní talianskeho Fortebraccio Teatra. Autorom, režisérom a účinkujúcim v jednej osobe je Roberto Latini, ktorý originálnym a sugestívnym spôsobom spracoval jednu z kníh Starého zákona; číta ju nekonvenčným spôsobom, nezaťažený stáročnou tradíciou. Jeho slová na javisku sprevádza a výrazný zástoj má hudba, neprehliadnuteľné je i výtvarné riešenie inscenácie.

Ďalší z významných súčasných nemeckých dramatikov, ktorého dielo sa predstaví na tomto ročníku festivalu, je Roland Schimmelpfennig. Ten spracoval vo svojej novej hre Odysea starý antický príbeh, známy najmä vďaka Homérovi, o legendárnom moreplavcovi, ktorý sa po dlhých rokoch vracia domov do rodnej Itaky. Inscenácia drážďanského Staatsschauspielu v réžii Tilmanna Köhlera, ktorého poznáme aj vďaka spolupráci s Činohrou SND na inscenácii Rodáci, kladie otázky týkajúce sa pre nás zdanlivo jednoznačného pojmu „domov“, čo toto slovo znamená, aké nadobúda významy a aké podoby najmä v súvislosti s tzv. migračnou krízou, pálčivou témou súčasnosti, týkajúcej sa nielen európskych krajín.

Mimoriadne úspešná inscenácia pražského divadelného zoskupenia VOSTO5 Spoločenstvo vlastníkov je groteskným pohľadom na jednu bytovú schôdzu v obyčajnom činžiaku, akých sa koná v každom meste a mestečku niekoľko stoviek ročne. Každý, kto sa na tejto akcii zúčastnil, tuší, aké divadelné možnosti stretnutie vlastníkov bytových jednotiek ponúka. Permanentné napätie, súboj eg, márnomyseľnosť, neústupčivosť, absurdné výzvy, požiadavky a uzávery v jednom. Autorom libreta a režisérom inscenácie je Jiří Havelka, na Slovensku známy o. i. úspešným opusom Elity, ktorý je dodnes v repertoári Činohry SND.

Festival Eurokontext.sk budú dopĺňať okrem zahraničných inscenácií predstavenia Činohry SND a vystúpenie Štátneho divadla Košice s čerstvou novinkou svojho repertoáru Máriou Stuartovou nemeckého romantického básnika a dramatika Friedricha Schillera v réžii slovinského režiséra Diega de Breu známeho niekoľkými opernými i činohernými inscenáciami, ktoré vytvoril na pôde SND v uplynulých rokoch. Ďalej nebudú chýbať majstrovské lekcie hosťujúcich umelcov, diskusie, prezentácie, tvorivé a pracovné stretnutia.

Miro Dacho, dramaturg Činohry SND