Herec veseloherného koloritu

Tento mesiac uplynie sto rokov od narodenia člena Činohry SND Karola Skovaya.

Narodil sa 30. novembra 1919 v Bratislave ako šieste dieťa v rodine krajčíra. Po ukončení strednej školy nastúpil na referentské miesto v rámci Ministerstva pôšt a verejných prác. V štyridsiatich rokoch minulého storočia sa začína venovať ochotníckej činnosti „u Poštárov“, neskôr pôsobil v Štefánikovom dramatickom krúžku v Bratislave. V roku 1947 (16. augusta) nastúpil ako elév do Činohry SND. O dva roky neskôr bol angažovaný v SND ako stály člen. V roku 1950 absolvoval aj Štátne konzervatórium v Bratislave. V SND pôsobil až do svojej smrti 3. februára 1975.

Počas svojho pôsobenia v SND vytvoril Karol Skovay množstvo postáv, v ktorých zaujal svojím neopakovateľným nadaním, schopnosťou dať postavám originálny humor a svojrázny veseloherný kolorit. Táto jeho osobitá komediálna línia postáv sa odzrkadlila v jeho takmer stovke hereckých kreácií. Zaujal rolou Podchaľuzina v inscenácii Ostrovského hry Bankrot (1952), v úlohe Bardolpha v Shakespearových Veselých paniach z Windsoru (1954, 1958 a 1963), Ragueneau v Rostandovom Cyranovi z Bergeracu (1966), úlohe pána Haspra Boscha v hre Svokrovia (1971), v úlohe Správcu v Jiráskovom Lampáši (1973) alebo vo svojej poslednej hereckej postave v úlohe Žandára Horlivého v Brillovej spevohre Na skle maľované (1974). Účinkoval aj vo viacerých filmoch a televíznych inscenáciách (napríklad Štvorylka, Posledná bosorka, Geľo Sebechlebský, Sladký čas Kalimagdory či Čaj u pána senátora) a seriáloch (Vivat Beňovský, Parížski mohykáni či Sedem múdrych majstrov).