Hoffmann/Jamnický

Ferdinand Hoffmann, kurátori Ján Sládeček, Martin Timko
 
Výstava je venovaná významnému dramaturgovi a režisérovi Ferdinandovi Hoffmannovi, ktorý vnášal do činohry moderné postupy a zaslúžil sa o európsky a svetový rozhľad repertoáru uvádzaním reprezentačných diel významných epoch dramatickej tvorby a divadelného vývinu, pričom podporoval aj domácu dramatickú tvorbu.
 
Ján Jamnický, kurátori Ján Sládeček, Martin Timko,
Výstava je venovaná významnému hercovi, režisérovi a pedagógovi Jánovi Jamnickému, ktorý sa prikláňal k moderným prúdom a divadelnej avantgarde a zohral tak kľúčovú úlohu v modernom vývine slovenskej činohry.
Curator: 
Ján Sládeček, Martin Timko
Date from: 
31.5.2019
Date to: 
25.6.2019
Location: 
vo foyer Novej budovy SND, vo Výstavnej sieni na strane Činohry