Hommage à Eva Krížiková

V posledných rokoch nás opustilo hneď niekoľko nenahraditeľných osobností kultúrnej sféry. Okrem iných aj tri výnimočné herečky, bývalé členky Činohry SND Eva Krížiková (1934 – 2020), Eva Kristinová (1928 – 2020) a Soňa Valentová (1946 – 2022), s ktorými sme sa žiaľ nemohli rozlúčiť na javisku SND, kde ich talenty excelovali dlhé desaťročia. Preto sa Činohra SND rozhodla usporiadať spomienkový večer na každú jednu z trojice nezabudnuteľných ženských osobností našich umeleckých dejín.
 
Prvý večer bude venovaný Eve Krížikovej, znamenitej komediálnej herečke, ale i sugestívnej predstaviteľke výsostne dramatických postáv. V Činohre SND pôsobila od roku 1954 a na ďalších päť desaťročí sa stala ústrednou predstaviteľkou úloh hyperbolizovaných malomeštiačok, svárlivých matrón, zvodných kokiet, ale i starostlivých matiek, pozorných ochrankýň rodinného kruhu. Počas kariéry vytvorila na javisku SND vyše sto rol pestrej žánrovej škály a pod režijným vedením erbových osobností našej umeleckej histórie. Pravidelne spolupracovala ako s nestorom slovenského divadla Jankom Borodáčom, tak i modernými režisérmi Jozefom Budským, Karolom L. Zacharom, Pavlom Hasprom, Petrom Mikulíkom, Ľubomírom Vajdičkom, ale aj ich mladšími nasledovníkmi Romanom Polákom či Michalom Vajdičkom.
 
Herecké majstrovstvo Evy Krížikovej si pripomenieme archívnym záznamom inscenácie hry Aloisa Jiráska Lampáš z roku 1973 v réžii Karola L. Zachara. V inscenácii okrem Evy Krížikovej v úlohe žiarlivej gazdinej Kláskovej uvidíte aj ďalšie legendy Činohry SND – Karola Machatu, Ladislava Chudíka, Viliama Záborského, Ela Romančíka, Michala Dočolomanského, Emíliu Vášáryovú, Betu Poničanovú, Antona Mrvečku, Juraja Slezáčka, Dušana Jamricha a ďalších.
 
Večerom bude sprevádzať teatrológ Karol Mišovic z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV.
 
Na vzácnu osobnosť nielen Činohry SND EVU KRÍŽIKOVÚ si zaspomíname v stredu 31. mája 2023 o 18.00 hod. v Modrom salóne v novej budove SND.
 
Vstup na podujatie je voľný.