HYGIENICKÉ A PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA POČAS PREDSTAVENÍ

- vstup do novej a historickej budovy SND je možný len s rúškom alebo iným prekrytím horných ciest dýchacích. Platí to aj pre pohyb vo foyeri a v sálach SND počas predstavenia a po ňom;
- vstup do budovy bude možný iba vyznačeným vchodom;
- návštevníci budú vstupovať po jednom, pričom sú povinní zachovávať odstupy minimálne 2 metre; výnimkou sú manželské páry alebo osoby žijúce v jednej domácnosti, ktoré môžu vstúpiť za sebou bez dodržania odstupu 2 metrov;
- následne bude návštevníkovi aplikovaná dezinfekcia na ruky;
- šatne SND nebudú návštevníkom sprístupnené ani v jednej budove;
- návštevník sa pri vstupe do príslušnej sály preukáže vstupenkou.

 
UPOZORNENIE
- vstup do budovy bude umožnený polhodinu pred predstavením;
- počas júnových predstavení nebude divákom umožnené posielať na javisko kvetinové a vecné dary účinkujúcim umelcom;
- vstupenky sú v predaji iba on-line na adrese www.navstevnik.sk;
- predaj vstupeniek je šachovnicovým spôsobom;
- kapacita počtu predajných miest bude v SND max. 450 miest. Šachovnicové sedenie a rozostupy sú odporúčané, nie sú povinné;
- z dôvodu ochrany verejného zdravia v prípade zvýšenej telesnej teploty, prejavov akútneho respiračného ochorenia alebo iných klinických príznakov COVID-19 nebude dotyčná osoba vpustená do priestorov SND;
- uvádzači zaevidujú takúto osobu (meno, priezvisko, predstavenie, dátum, číslo objednávky, kontakt) pre prípad vystavenia voucheru. O vystavenie voucheru je možné požiadať len písomne e-mailom na adrese rezervacie@snd.sk. Na základe žiadosti vám vystavíme voucher v hodnote zakúpených vstupeniek. K žiadosti prosíme priložiť čitateľne odfotené alebo naskenované neoznačené vstupenky na refundáciu. Na tento účel vás prosíme o dodanie nasledujúcich údajov, ktoré sú potrebné pre kontrolu, identifikáciu objednávky: meno, priezvisko | adresa poštová | adresa mailová | telefonický kontakt;
- pred každým predstavením sa vykoná celková dezinfekcia priestorov pre návštevníkov (vstupná hala, foyer, hľadisko, šatne, javisko a toalety);
- pred každým predstavením sa uskutoční aj vetranie všetkých priestorov pre návštevníkov vrátane dezinfekcie sedadiel, dotykových plôch, kľučiek; vetranie a odsávanie vzduchu z divadelnej sály sa bude zabezpečovať priebežne;
- chladenie nebude v sálach a vo foyeri SND spustené z hygienických dôvodov;
- na toaletách budú k dispozícii dezinfekčné prostriedky a upratovačky budú zabezpečovať dezinfekciu toaliet, spoločných priestorov vrátane umývania podláh, hlavne pred začiatkom predstavenia, pred prestávkou a po skončení predstavenia;
- pred predstavením, cez prestávky a pri vychádzaní zo sály sú návštevníci povinní mať nepretržite nasadené rúška alebo iné prekrytie horných ciest dýchacích, dodržiavať medzi sebou 2 m odstup, respiračnú etiketu (kašľať, kýchať do vreckovky alebo do lakťa), obmedziť osobný kontakt, najmä podávanie rúk a iné;
- bufety SND budú pre návštevníkov sprístupnené s povinnosťou naďalej dodržiavať všetky hygienické opatrenia.
Attachement: