Veselá vdova

Veselá vdova

opera

Opereta v troch dejstvách v slovenskom jazyku.

historická budova SND

Opereta má v Bratislave dlhú tradíciu a je symbolickým vyjadrením kultúrnych zväzkov mesta s neďalekými metropolami bývalej c. k. monarchie. Aj Veselá vdova, dielo maďarského skladateľa Franza Lehára, ktoré malo premiéru v rakúskom hlavnom meste a ktorého postavy pochádzajú z fiktívnej slovanskej krajiny Ponte Vedro, sa pred prvou svetovou vojnou stala hitom prešporského divadla. Dnes, keď v Bratislave niet špecializovanej operetnej scény, siahame podobne ako mnohé operné domy v zahraničí do zlatého fondu operety a vyberáme z neho jeden z najväčších klenotov. Neostáva nič iné, len si bez zábran vychutnať neodolateľné, nestarnúce melódie a iskrivú situačnú komiku Veselej vdovy v podaní operných a činoherných umelcov SND.

Predstavenie už neuvádzame. Derniéra sa uskutočnila 30. júna 2009 v historickej budove SND