Tosca

Giacomo Puccini

Tosca

opera

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

nová budova SND, Sála opery a baletu

Operný príbeh speváčky Toscy a maliara Cavaradossiho predstavuje majstrovské dielo hudobnej dramatiky, dielo plné napätia, v ktorom nemožno nič skrátiť ani škrtnúť (na rozdiel od väčšiny iných opier). Tosca mala premiéru roku 1900, a nielen časovo, ale aj z hľadiska hudobnodramatickej poetiky stojí na rozhraní 19. a 20. storočia. Puccini v nej vychádza z tradičnej talianskej opery, založenej na štýle bel canta a zhudobňujúcej idealistické romantické námety - ale zároveň prekračuje jej hranice. Jeho hudba je krásna a vzletná, ale pritom vyjadruje aj neustály nepokoj a ohrozenie neviditeľným, plíživým nebezpečenstvom, ktoré v deji opery stelesňuje svätuškársky zloduch Scarpia. A tak je v hudbe opery Tosca vari najlepšie vyjadrená skrytá hlavná téma celej Pucciniho tvorby: chvíľkovosť, krehkosť, pominuteľnosť ľudského šťastia.

Spoluúčinkuje Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Magdalény Rovňákovej.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 50 minút s dvomi prestávkami