Nabucco

Giuseppe Verdi

Nabucco

opera

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku

historická budova SND

Sila tohto raného diela Giuseppe Verdiho spočíva najmä v pôsobivých masových scénach a zborových výstupoch. Babylončania pod vedením kráľa Nabuchodonozora (Nabucca) vtrhnú do Jeruzalema, zničia Šalamúnov chrám a židovský národ odvlečú do zajatia. Boh židov Jehova však potrestá kráľa tým, že na neho zošle šialenstvo. Nabucco, ktorý musí čeliť aj intrigám svojej domnelej dcéry Abigail, napokon rozpozná svoju vinu, uzná moc a vznešenosť Boha Jehovu a vráti židom slobodu. Známy „Zbor židov“ sa v dobe vzniku opery stal aktualizovaným symbolom túžby Talianov po slobode a nezávislosti.

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

 

 

 

Inscenačný tím

Scéna a kostýmy Zuzana Gilhuus
Choreografia Jozef Dolinský (ako hosť)
Zbormajster Ladislav Kaprinay