Korzár

Marius PetipaAdolphe Charles Adam

Korzár

balet

Balet v dvoch dejstvách s prológom a epilógom

historická budova SND

Balet Korzár - Le Corsaire patrí k tým dielam, ktoré sa zrodili vo Francúzsku, ale ich ďalšia existencia, i na svetových scénach, je spojená so slávou baletu cárskeho Ruska. Inšpiráciou pre zrod baletnej inscenácie bola romantická poéma lorda Byrona Le Corsaire, ktorá vyšla
v roku 1814.

Príbeh o láske medzi korzárom Konrádom a krásnou grékyňou Medorou, o únosoch krásnych žien, po láske túžiaceho pašu Sídiho v exotickom prostredí gréckeho ostrova, tureckého bazáru s otrokyňami poskytol vďačnú pôdu pre choreografa s veľkým priestorom pre tancovania.

Prvým choreografom bol Francúz F. Albert Des-combe s hudbou R. Bochsa a premiéra sa uskutočnila 29. júna 1837 v King’s Theatre v Londýne. Verzia, ktorá je základom aj našej inscenácie vznikla v Paríži 23. januára 1856 na libreto H. Vernoy de Saint-Georgesa s hudbou A. Ch. Adama, v choreografii J. Maziliera. Za to, že dielo ostalo na repertoári súborov vďačíme Mariinskému divadlu a M. Petipovi.

Je klasickou ukážkou nielen, vtedajšieho, voľnejšieho narábania v hudobnou a choreografickou partitúrou (ich zmenami, rozšírovaním a obohacovaním). Do pôvodnej hudby A. Ch. Adama, sa postupne dodali choreografovia nové časti od skladateľov L. Delibessa, P. Oldenburga a R. Driga. S Baletom SND ho naštudujú, s menšími dramaturgickými úpravami a choreografickými vstupmi dôverní znalci ruského baletu a pôvodných tvarov inscenácie R. Avnikjan a B. Juldašev.