Sylfida

Sylfida

balet

Romantický balet v dvoch dejstvách.

historická budova SND

Sylfida (La Sylphide) je z viacerých uhlov pohľadu prelomové dielo – je najstarším z dnes uvádzaných baletov, inscenáciou, ktorá priniesla tanec na špičkách a v úlohe Sylfidy sa v ňom preslávila jedna z najväčších balerín romantickej éry – Marie Taglioni.

Základné dielo romantického obdobia klasického baletu malo premiéru už v roku 1832 v parížskom Théatre de l’Academie Royale de Musique. Autorom libreta o tragickej láske Sylfídy a Jamesa z prostredia Škótska bol Adolphe Nourrit, hudby Jean Schneitzhoffer a choreografom bol známy Filippo Taglioni (1777 – 1871). Nemenej slávna verzia vznikla roku 1836 v Dánskom kráľovskom balete v Kodani – s novou hudbou H. S. Løvenskjolda a v choreografii Augusta Bournonvilla (1805 – 1879), ktorý preslávil dánsky balet vo svete. V titulnej postave Sylfídy sa predstavila ďalšia legendárna balerína tých čias – Lucile Grahn. Sylfidu, ktorú dnes považujeme za klenot obdobia romantického baletu, naštudoval s Baletom SND Niels Kehlet, baletný majster Kráľovskej opery v Kodani, odborník na dánsku baletnú školu.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 40 minút s prestávkou