KY-TIME/Pocta Jiřímu Kyliánovi

KY-TIME/Pocta Jiřímu Kyliánovi

balet

nová budova SND, Sála opery a baletu
16. 5. 2008 17. 5. 2008

Program venovaný Jiřímu Kyliánovi, zložený z choreografií:

Inšpirácia
Choreografia:
Mário Radačovský
Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart
Scéna a kostýmy: Anik Bissonnette, Mário Radačovský
Baletný majster - repetítor: Igor Holováč

Inšpirácia je jedným z prvých choreografických pokusov Mária Radačovského. Inšpiráciou pre túto choreografickú miniatúru mu bola jeho partnerka Anik Bissonnette. Autor sa prevtelil do postavy skladateľa, ktorý tvorí a hľadá, je zdanlivo stratený až do chvíle, kým sa neobjaví Inšpirácia, ktorou sa dá viesť a ktorá ho utvrdí v tom, že všetko je tak, ako má byť...

Un Ballo
Choreografia:
Jiří Kylián
Hudba: Maurice Ravel
Scéna: Jiří Kylián
Kostýmy: Joke Visser
Svetelný dizajn: Joop Caboort
Naštudovanie: Urtzi Aranburu
Baletný majster - repetítor: Nora Gallovičová

Un Ballo bolo prvou choreografiou Jiřího Kyliána, ktorú vytvoril pre súbor mladých tanečníkov z NDT II. Zámerom tejto choreografie nie je navodiť v divákovi pocit nutnosti hľadania hlbokých metafor a zložitých významov, ale, naopak, bola akousi štúdiou partnerského tanca, spolupráce medzi mužom a ženou v muzikálnosti a senzitivite tohto tanca.

68
Choreografia: Mário Radačovský
Hudba: Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart
Scéna: Erik Ivančík
Kostýmy: Martin Kotúček
Baletný majster - repetítor: Juraj Vasilenko

Rok 1968, reformné obdobie v Československu, úsilie vybudovať demokratickú formu v socializme alebo socializmus s ľudskou tvárou. Za jednu noc sa všetko otriaslo v základoch, padla rampa, zovretie neslobody zabolelo, ľudia robili osudové rozhodnutia, menili sa na hrdinov či obete, zvádzali boj s emóciami, hľadali racionálne riešenia, zažívali situácie, v ktorých sa prejavila ich ľudská podstata. 68 je mikropríbeh o ľuďoch v hraničnej situácii, ktorá si od nich vyžaduje osudové reakcie, ktoré vzápätí zmenia ich život. Muž a žena, ktorých rozdelila rampa ako symbol reálnej či metaforickej hranice.

Real Time
Choreografia:
Lukáš Timulák
Hudba: Gustavo Santaolalla, Loituma, Peter Hajdin
Koncept a dramaturgia: Peter Biľak
Scéna a kostýmy: Peter Biľak, Lukáš Timulák
Kamera a strih videa: Lukáš Timulák
Baletný majster - repetítor: Nora Gallovičová

Real Time je výsledkom spolupráce medzi choreografom Lukášom Timulákom a dizajnérom Petrom Biľakom. Dvojica autorov skúma čas, základný stavebný prvok tanca, jeho reálne i divákmi vnímané trvanie a možnosti jeho využitia v tanečnom predstavení.

Šesť tancov
Choreografia:
Jiří Kylián
Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart
Scéna a kostýmy: Jiří Kylián
Svetelný dizajn: Joop Caboort
Naštudovanie: Roslyn Anderson
Baletný majster - repetítor: Igor Holováč

„Od doby, keď Mozart zložil svoje Nemecké tance, nás delia dve storočia. Bolo to obdobie, ktoré ovplyvnili vojny, revolúcie a sociálne nepokoje. Uvedomujúc si tieto súvislosti, nedokázal som jednoducho vytvoriť niekoľko choreografií odzrkadľujúcich iba humor a hudobný talent skladateľa. Hoci sú Mozartove tance veľmi populárne práve vďaka svojej ľahkosti a zábavnosti, nemali by sme ich vnímať iba ako burlesku. Ich humor by mal slúžiť ako prostriedok, ktorým poukážeme na relativitu našich hodnôt.“
– Jiří Kylián

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 15 minút s dvomi prestávkami

Predstavenie už neuvádzame. Derniéra sa uskutočnila 19. júna 2010 Sála opery a baletu v novej budove SND