Statky zmätky

Statky zmätky

činohra

Hosťovanie Divadla Andreja Bagara Nitra

nová budova SND, Sála činohry

Dramaturgia:

Svetozár Sprušanský

Odborná spolupráca:

Ing. Viliam Gruska

Hudba:

Peter Mankovecký

Kostýmy:

Alexandra Grusková

Scéna:

Juraj Fabry

Réžia:

Ľubomír Vajdička

 

 

Osoby a obsadenie:

 

Ondrej Palčík

Ivan Vojtek st.

Mara Palčíková

Gabriela Dolná

Jano Ľavko

Ivan Vojtek ml. a.h.

Žofa Ľavková

Eva Pavlíková

Ďurko

Milan Ondrík

Kamenský

Ján Greššo

Kamenská

Eva Večerová

Zuzka

Daniela Pribullová

Eva

Alena Pajtinková

Ondrej

Jakub Rybárik

Beta

Kristína Greppelová

Kaňúrik

Peter Kadlečík

Dáma v čiernom

Hilda Augustovičová

a ďalší

 

 

Trpko – smiešny príbeh o slovenskej posadnutosti neustále niečo hromadiť a popritom ničiť to ľudsky hodnotné a pozitívne vo vzájomných medziľudských vzťahoch a rodinných väzbách.

V tejto hre neomylne a bezchybne funguje jednoduchý vzorec o viacerých známych a osvedčených stránkach nelichotivého správania sa nášho národa. Ondrej a Mara Palčíkovci sa rozhodnú prijať na svoje gazdovstvo Ďurka, syna Žofy a Jana Ľavkovcov. Ale len ak sa Ďurko ožení so Zuzkou. Dcérou ich švagrovcov Kamenských. A nielen to: prisľúbia mladému páru (a samozrejme, aj jeho rodičom), že im po smrti všetok svoj majetok aj odkážu. Všetci sa potešia! Veď, ako by to bolo, keby sa majetky rozdrobili. Najlepšie je, ak všetko ostane v rodine. Takýto, pre všetky strany „výhodný“ sobáš môže každej zo zúčastnených strán priniesť len a len osoh. A divákovi tento vzorec prináša množstvo dramatických aj komických situácií. So sebe vlastnou škodoradosťou ho spokojný a rozosmiaty divák sleduje v hľadisku. Alebo, že by sa aj nesmial?! Že by takéto konanie dôverne poznal z vlastného domu?! Z vlastnej rodiny?!   

Inscenácia Statky zmätky sa pokúša svojou drsne komickou optikou zrkadliť necnosti slovenského národa. Hrubosť a necitlivosť v otázkach vzťahov. Maskovanie mnohých jeho nedostatkov: falošnú mierumilovnosť, láskavosť a bohabojnosť. Ale aj prehnanú dôležitosť, nadutosť a arogantnosť. Pretvárku, dvojitú morálku a pokrytectvo vo vzájomnej komunikácii. Veď mnohí z nás poznáme takýchto „podarených viťúzov“. Falošne ustarostených rodičov, malicherne vzťahovačných príbuzných, lakomých a zaťatých otcov, arogantne prelietavých synov, klebetné a samoľúbe matky, či trpiteľsky precitlivelé dcéry. Všetci sa snažia niečo „hrať“ – a pritom chcú iba mať! Alebo skôr nahrabať! Mať pravdu! Žiť vo falošných ilúziách o vlastnej bezúhonnosti, čestnosti a mravnosti.

Ceny vstupeniek:
1.kategória: 10 EUR
2.kategória: 8 EUR
3.kategória: 6 EUR
4.kategória: 3 EUR