Hry o Márii

Hry o Márii

opera

Cyklus štyroch opier

historická budova SND
9. 10. 2009

Obnovovanie spretŕhaných väzieb s predošlými historickými epochami, oživovanie ich myšlienkových či estetických odkazov, záujem o rôzne vrstvy tradícií a snaha o ich nové zhodnotenie - i taká bola tvár klasickej hudobnej moderny 2O. storočia. Po búrliváckych rokoch mladosti to dokumentuje aj neskoršia, zrelá tvorba jedného z dvoch najväčších českých skladateľov tejto epochy Bohuslava Martinů. Jeho hudobno-javiskové dielo Hry o Márii vzýva odkazy minulosti vo viacerých rovinách: myšlienkovo a filozoficky sa opiera o kresťanskú tradíciu, hudobne zrkadlí obdiv k ľudovým koreňom i príklon k oprostenému obrazu tradičného harmonického myslenia, žánrovo oživuje dedičstvo duchovných hier a mirákulí. Hry o Márii sú štyri krátke hudobné príbehy: novozákonné biblické podobenstvo, biblický príbeh o narodení Pána a dve stredoveké legendy. Každý z nich vlastným spôsobom adoruje obrazu bohorodičky a výsledný oblúk je sugestívnou apoteózou duchovnej sily a krásy víťaziacej nad pokušením a zlom.

Dielo uvádzame v koncertnej podobe pri príležitosti 5O. výročia úmrtia skladateľa.