Puritáni

Puritáni

opera

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku so slovenskými titulkami.

historická budova SND
18. 6. 2010 20. 6. 2010

Príbeh populárnych Belliniho Puritánov patrí do sveta romantických literárnych hrdinov sira Waltera Scotta. Viac než o skutočné historické okolnosti v ňom ide o subjektívnu drámu, o osudy individuálnych, jedinečných hrdinov, no predovšetkým o veľké, v hraničných situáciách vrcholiace citové poryvy. Belliniho hudba, tak ako celé talianske predverdiovské belkanto, stojí a padá na kulte melódie ako ideálnej tlmočníčke emócií. Brilantnosť a bravúra sú odvrátenou stranou tejto vzácnej opernej mince.

Na exkluzívnu belkantovú pôdu vstupuje Opera SND s výnimočne disponovaným speváckym ansámblom, ktorý oprávňuje k veľkým očakávaniam. Tie sa viažu rovnako k mladému zahraničnému dirigentovi Heiko Mathias Försterovi, ktorý s Belliniho Puritánmi na javisku prvej slovenskej opernej scény debutuje.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 10 minút s jednou prestávkou